Bảo hiểm xã hội Quảng Ngãi: 25 năm vì an sinh xã hội

15:11, 15/02/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Trong suốt 25 năm xây dựng và phát triển, với sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của cán bộ, công chức, viên chức, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã từng bước khẳng định vai trò, vị thế trong đời sống xã hội. Đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân trên địa bàn, góp phần đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Dấu ấn 25 năm
 
BHXH Quảng Ngãi được thành lập ngày 8.8.1995. Năm đầu mới thành lập, toàn ngành chỉ có 4 phòng và 13 đơn vị trực thuộc, với 62 cán bộ, nhân viên và gặp rất nhiều khó khăn, nhất là về cơ sở vật chất. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết,  tập thể cán bộ, công chức, viên chức BHXH tỉnh đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.  
Tập thể BHXH tỉnh đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Tập thể BHXH tỉnh đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Đội ngũ cán bộ của ngành ngày càng tăng về số lượng lẫn chất lượng. Hiện nay, hệ thống BHXH tỉnh đã có 10 phòng chuyên môn, 13 BHXH cấp huyện, thị xã và 1 văn phòng đại diện tại KKT Dung Quất. Trên 95% cán bộ tốt nghiệp đại học, có nghiệp vụ chuyên môn và lý luận chính trị vững vàng. Các tổ chức đảng, chính quyền, công đoàn, đoàn thanh niên trong hệ thống BHXH tỉnh vững mạnh.
 
Trong 25 năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ chính sách bảo hiểm ngày càng được đẩy mạnh, từng bước đưa chính sách BHXH, BHYT vào cuộc sống. Chất lượng phục vụ đối tượng ngày càng đảm bảo tốt hơn. Số người tham gia BHXH, BHYT ngày càng tăng. Nguồn thu ổn định tăng dần, phạm vi áp dụng ngày càng được mở rộng.
 
Nếu như năm 1995, số người tham gia BHXH bắt buộc chỉ có 8.509 người, tham gia BHYT 60.910 người, tổng thu 10,167 tỷ đồng, thì đến năm 2019, toàn tỉnh có hơn 105.000 người tham gia BHXH bắt buộc, hơn 1,171 triệu người tham gia BHYT, với số thu 2.736 tỷ đồng. Tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh hiện nay trên 95%, vượt 7% so với chỉ tiêu Chính phủ giao và vượt gần 6% chỉ tiêu tỉnh giao.
 
Tính đến nay, toàn tỉnh có trên 93.000 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), tăng hơn 53.900 người so với năm 2009 (năm đầu tiên triển khai bảo hiểm thất nghiệp). Riêng đối với công tác phát triển BHXH tự nguyện, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và phối hợp tốt với ngành bưu điện, số lượng người tham gia không ngừng tăng lên. Nếu năm 2008, năm đầu triển khai chỉ có 50 người tham gia, thì đến nay đã có hơn 6.653 người tham gia.
Thông qua chính sách BHYT, 95% dân số Quảng Ngãi được chăm sóc sức khỏe ngày càng tốt hơn. Ảnh: PV
Thông qua chính sách BHYT, 95% dân số Quảng Ngãi được chăm sóc sức khỏe ngày càng tốt hơn. Ảnh: PV
Ngành BHXH đã thực hiện tốt việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng. Nếu như năm 1995, số chi BHXH, BHYT là 37 tỷ đồng, chủ yếu chi cho đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp hằng tháng, thì đến năm 2019 số chi đã hơn 2.500 tỷ đồng. Công tác thanh tra, kiểm tra và cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Các thủ tục, quy trình giảm đáng kể, từ 115 thủ tục năm 2011 đến nay giảm còn 27 thủ tục. Việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính đều theo cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông và thực hiện giao dịch điện tử trong các lĩnh vực.
 
Đến nay, toàn ngành có 97% đơn vị thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và hơn 80% đơn vị giao dịch điện tử trong giải quyết các chế độ ngắn hạn. Đơn vị duy trì việc nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về BHYT qua dịch vụ bưu chính. Qua đó đã rút ngắn thời gian giao dịch, tiết kiệm thời gian và chi phí cho tổ chức, cá nhân. Bên cạnh đó, BHXH còn là một trong những đơn vị đi đầu tham gia tích cực vào các phong trào thi đua, góp phần xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương…
Ghi nhận những thành quả mà BHXH tỉnh đạt được trong 25 năm qua, Chính phủ, BHXH Việt Nam, UBND tỉnh đã tặng nhiều Bằng khen, nhiều danh hiệu cao quý cho đơn vị. Trong đó, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (2009 - 2013) và Huân chương Lao động hạng Nhì (2014 - 2018); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều cờ Thi đua và Bằng khen của UBND tỉnh...
Vững bước chặng đường mới
 
Điểm nhấn trong chặng đường mới là BHXH tỉnh đã kiện toàn, bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ theo đúng quy trình mà BHXH Việt Nam hướng dẫn. Cán bộ được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo đã phát huy vai trò nòng cốt trong đơn vị, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu chung của ngành. Đơn vị đã xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sắp xếp tổ chức bộ máy theo Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Theo đó, từ ngày 1.1.2020 tiến hành sáp nhập BHXH TP.Quảng Ngãi về BHXH tỉnh và giảm một đầu mối cấp phòng.
 
Giám đốc BHXH tỉnh Tiêu Sinh chia sẻ: Nhiệm vụ của ngành trong năm 2020 và những năm tiếp theo hết sức nặng nề, đặc biệt là việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT,  giai đoạn 2012 - 2020”; Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về cải cách chính sách BHXH” và các kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW; Nghị quyết số 102 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH trên địa bàn. Chính vì vậy, trong thời gian tới, BHXH Quảng Ngãi sẽ tăng cường hơn nữa công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp với các sở, ngành liên quan trong triển khai và thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đến hết năm 2020 toàn tỉnh có 17% lực lượng lao động tham gia BHXH, 14% tham gia BHTN, 96% dân số tham gia BHYT và 100% doanh nghiệp đóng  BHXH và BHYT cho người lao động theo đúng quy định.  
Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội thi tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.
Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội thi tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.
Cùng với đó, ngành BHXH sẽ tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao trình độ nghiệp vụ gắn với việc đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực, nhằm xây dựng ngành ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại để phục vụ đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT ngày càng tốt hơn.
 
Ngoài ra, ngành BHXH sẽ đa dạng hóa các hình thức thông tin, truyền thông về chế độ chính sách bảo hiểm, góp phần mở rộng và phát triển nhanh đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN và phấn đấu đạt, vượt các chỉ tiêu Chính phủ giao. Bên cạnh đó, ngành sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; quản lý, giải quyết và chi trả các chế độ bảo hiểm theo đúng quy định; phối hợp với Sở Y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh để đảm bảo quyền lợi cho đối tượng khi khám, chữa bệnh BHYT...
 
 Bài, ảnh: KIM NGÂN
 
 
.
.