Kết quả thi tuyển và dự kiến những người trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức, viên chức năm 2019

16:31, 04/12/2019 [GMT+7]
.
Ngày 03/12/2019, Hội đồng thi tuyển có Thông báo 08-TB/HĐTT về kết quả thi tuyển và dự kiến những người trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức, viên chức  các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh năm 2019.
 
1. Kết quả thi tuyển và dự kiến những người trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức, viên chức  các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh năm 2019: 
 

 

 

 
2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả thi, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2).
 
Đơn đề nghị phúc khảo gửi về Hội đồng thi tuyển (qua đồng chí Cao Minh Thắng, Phó Trưởng phòng Chính sách và Đào tạo cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng).
 
Hội đồng thi tuyển thông báo để thí sinh được biết.
 
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN
 
 
 
 
.