Những sai phạm ở Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh

20:58, 18/08/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh đã có nhiều sai phạm trong quản lý tài chính, thực hiện quy chế dân chủ và sai phạm trong công tác tổ chức cán bộ. Việc này gây bức xúc trong cán bộ, nhân viên của bệnh viện, nhưng chậm được xử lý.

TIN LIÊN QUAN

Theo tìm hiểu của phóng viên, từ năm 2016 - 2018, hội nghị cán bộ, viên chức không tổ chức bầu ban thanh tra nhân dân theo quy định. Do đó, việc giám sát cán bộ, viên chức thông qua hoạt động của ban thanh tra nhân dân không được thực hiện.

Từ năm 2014 - 2018, bệnh viện ký hợp đồng lao động có thời hạn với 223 trường hợp, nhưng không có đề xuất của các khoa, phòng, không tổ chức họp Ban Giám đốc để xem xét hồ sơ hợp đồng lao động. Hồ sơ nộp qua Phòng Tổ chức - Hành chính, sau đó phòng này trình giám đốc bệnh viện quyết định.

 Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh - nơi xảy ra nhiều sai phạm trong quản lý, điều hành.
Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh - nơi xảy ra nhiều sai phạm trong quản lý, điều hành.

Điều đáng nói là, trong danh sách chuyển lương năm 2018 có 152 người có hợp đồng lao động làm việc tại bệnh viện. Tuy nhiên, có 21 người không có hợp đồng lao động; 19 hợp đồng lao động không hợp pháp (hợp đồng không có số, không có chữ ký của Giám đốc - phụ lục 1a, 1b đính kèm). Các lao động này đều được trả lương và thưởng theo quy định.

Ngoài ra, từ năm 2014 - 2018, tổng số hợp đồng lao động có thời hạn dưới 1 năm là 223 người, nhưng bệnh viện không thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động. Toàn bộ số tiền bảo hiểm do người lao động tự đóng.

Trong quá trình quản lý về tài chính ở bệnh viện cũng có nhiều sai phạm như: Bệnh viện tự trích lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp 5% trong Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2014 - 2017. Có 16 chứng từ chi chưa hợp lệ theo quy định về hóa đơn mua hàng không phù hợp với thời gian thanh toán; người nhận tiền không phải là người ký kết và thanh lý hợp đồng (người đề nghị thanh toán, nhưng không có giấy ủy quyền hợp pháp). Từ năm 2014 - 2018, bệnh viện không thực hiện công tác kiểm kê, đối chiếu quỹ tiền mặt giữa kế toán và thủ quỹ.

Việc mua sắm tài sản cố định cũng có nhiều tồn tại. Cụ thể: Bệnh viện không xây dựng và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu; không chỉ đạo các khoa, phòng dự trù nhu cầu cần mua sắm trong năm để xây dựng kế hoạch đấu thầu. Bệnh viện cũng không lập biên bản giao nhận tài sản cố định theo quy định.

Từ năm 2017, bệnh viện chỉ thực hiện phiếu ghi tăng tài sản cố định, không thực hiện ghi phiếu báo nhập kho, xuất kho. Đã vậy, trong một số hợp đồng mua sắm tài sản phiếu ghi tăng tài sản cố định không có chữ ký của giám đốc, kế toán trưởng, đơn vị sử dụng...

Trong quá trình thu viện phí, bệnh viện chưa lập phiếu thu, nhập quỹ hằng ngày, hằng tuần, chưa nộp kịp thời vào Kho bạc Nhà nước. Số tiền viện phí bệnh viện thu bằng tiền mặt từ năm 2014 - 2018 là 20,4 tỷ đồng, nhưng chỉ nộp Kho bạc Nhà nước 10,9 tỷ đồng, số còn lại để tiền mặt tại quỹ để chi là 9,4 tỷ đồng.

Mặt khác, trong quá trình quản lý tài chính, Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh chi tiếp khách chưa tiết kiệm. Cụ thể là, từ năm 2014 - 2018 chi số tiền tiếp khách từ 85 - 236 triệu đồng/năm, riêng năm 2014 là 236 triệu đồng.

Sở Y tế yêu cầu kiểm điểm

Liên quan đến các sai phạm nêu trên, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Xuân Mến mới đây đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh, các phòng, ban của Sở Y tế tham mưu lãnh đạo sở tổ chức kiểm điểm các tập thể, cá nhân có liên quan đến những thiếu sót, tồn tại tại Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh thời gian qua.


Bài, ảnh: SÔNG THƯƠNG

 
.
.