Ký lại hợp đồng lao động với các lao động đang làm công việc theo Nghị định 68

21:32, 11/07/2019 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- ​Thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ (có hiệu lực từ ngày 1/7/2019), UBND tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện. thành phố nghiêm túc thực hiện Nghị định 161/2018/NĐ-CP và Thông tư 03/2019/TT-BNV.
 
​Theo đó, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập sẽ thực hiện ký lại hợp đồng với các cá nhân đang hợp đồng các công việc theo Điều 1 Nghị định ​68/2000 (Bảo vệ, lái xe, vệ sinh, bảo trì hệ thống điện, …); mức lương trong hợp đồng lao động mới không thấp hơn mức hiện hưởng.
 
Điều kiện ký lại hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập là đơn vị phải có nhu cầu và phù hợp với vị trí việc làm đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.
 
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Sở Nội vụ không thỏa thuận hợp đồng các loại công việc Lái xe, bảo vệ, tạp vụ… mà thẩm quyền ký hợp đồng lao động loại này thuộc về người đứng đầu cơ quan hành chính và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.
 
Kinh phí chi trả cho lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000: Ngoài quỹ lương hằng năm của cơ quan, đơn vị; đối với cơ quan hành chính thì kinh phí được bố trí trong dự toán chi thường xuyên; đối với đơn vị sự nghiệp công lập thì lấy từ nguồn tài chính ngoài quỹ lương hằng năm của đơn vị.
 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ nhu cầu của đơn vị mình và vị trí việc làm đã được cấp thẩm quyền phê duyệt để thực hiện ký lại hợp đồng lao động Nghị định 68 theo thẩm quyền.
 
PV
.