.

Nghĩa Hành: Nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm hành chính

Cập nhật lúc: 09:13, 08/05/2019 (GMT+7)

(Báo Quảng Ngãi)- Trước thực trạng số vụ vi phạm hành chính (VPHC) trên địa bàn ngày càng gia tăng, huyện Nghĩa Hành đã tăng cường các giải pháp, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, nhằm bảo đảm trật tự, kỷ cương trên địa bàn.

TIN LIÊN QUAN

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành Phan Bình cho biết: Để thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, các xã, thị trấn đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CB, CCVC và nhân dân.

Trong đó, thường xuyên theo dõi các đối tượng có nguy cơ vi phạm, tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật. Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú thông qua hội nghị, các buổi họp; lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi bộ, hòa giải ở cơ sở...

Nông thôn Nghĩa Hành.              Ảnh: TL
Nông thôn Nghĩa Hành. Ảnh: TL


Huyện đã phối hợp Sở Tư pháp tổ chức tập huấn cho cán bộ chủ chốt ở các địa phương, các ban, ngành, mặt trận và các hội, đoàn thể về xử lý VPHC. Năm 2018, huyện đã tổ chức tuyên truyền pháp luật tại 12/12 xã, thị trấn, 84/84 khu dân cư, với 37.246 lượt người tham gia.

Công tác kiểm tra, thanh tra thi hành pháp luật về xử lý VPHC tại các cơ quan, đơn vị cũng được huyện Nghĩa Hành thực hiện thường xuyên. Qua đó góp phần tạo chuyển biến mạnh về nhận thức trong công tác thi hành pháp luật của CB,CCVC, cũng như ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn, từng bước hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật.

Năm 2018, trên địa bàn huyện Nghĩa Hành có 1.410 vụ vi phạm, đã xử lý 1.361 vụ/1.398 đối tượng. Các cơ quan chức năng của huyện đã xử phạt VPHC 891 vụ. Tổng số tiền xử phạt VPHC là 1,43 tỷ đồng. Việc xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng đối tượng đã góp phần răn đe, giáo dục người vi phạm chấp hành các quy định của pháp luật.

Việc lập hồ sơ, xét duyệt, áp dụng các biện pháp giáo dục tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đảm bảo thực hiện đúng đối tượng, đúng pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự.

Ông Phan Bình cho biết thêm: Thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về xử lý VPHC để CB, CCVC và nhân dân hiểu rõ những quy định của pháp luật. Từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và các điều kiện về con người, kinh phí, các trang thiết bị đảm bảo phục vụ tốt công tác xử lý VPHC, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.


PV