Ngân hàng Chính sách Xã hội tổng kết hoạt động tín dụng năm 2018

21:54, 20/02/2019 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 20.2, Ngân hàng Chính sách Xã hội - Chi nhánh Quảng Ngãi tổ chức tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Năm 2018, hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã cơ bản hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, mục tiêu kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng trong công tác xóa đòi, giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
Hoạt động tín dụng, tổng nguồn vốn thực hiện đến hết năm 2018 đạt 3.115.524 triệu đồng, tăng 216.217 triệu đồng so với đầu năm. Tổng số dự nợ tín dụng năm 2018 trên địa bàn tỉnh đạt 3.109.735 triệu đồng; tỷ lệ tăng trưởng 7.6%, chủ yếu cho vay hộ nghèo, cận nghèo, hộ sản xuất kinh doanh, nước sạch vệ sinh và môi trường nông thôn, học sinh sinh viên, giải quyết việc làm. 
 
Qua đó, giúp các đối tượng được thụ hưởng từ tiếp cận với nguồn vốn để đầu tư thúc đẩy sản xuất, kinh doanh từng bước vươn lên thoát nghèo. Tính đến cuối năm 2018 nợ quá hạn chiếm 0.27% tổng dư nợ. 
 
Quang cảnh hội nghị tổng kết của Ngân hàng chính sách xã hội - Chi nhánh Quảng Ngãi.
Quang cảnh hội nghị tổng kết của Ngân hàng Chính sách Xã hội - Chi nhánh Quảng Ngãi.
 
Năm 2019, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tiếp tục bám sát mục tiêu, tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ nguồn vốn của Trung ương, huy động các nguồn vốn, thực hiện có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần thực hiện thành công chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội; đặc biệt ưu tiên cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, các xã vùng đồng bào DTTS, vùng có thiệt hại về thiên tai...
 
Đồng thời, lồng ghép có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách với hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, nhằm giảm nghèo bền vững. Phấn đấu dư nợ năm 2019 đạt trên 3.400 tỷ đồng.
Tin, ảnh: P.TIÊN
 
 
.
.