Cải cách để phát triển

06:23, 01/01/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Cải cách hành chính (CCHC), nhất là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đã trở thành nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị trong tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đề ra nhiều giải pháp để phục vụ tổ chức, cá nhân ngày càng tốt hơn...

TIN LIÊN QUAN

Vì sự hài lòng của tổ chức và cá nhân

Năm 2018, UBND tỉnh đã đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đi vào hoạt động và đã giải quyết kịp thời các TTHC, tạo sự hài lòng cho tổ chức và công dân. Tỷ lệ trả kết quả giải quyết TTHC đúng hạn đạt gần 100%. Đến đầu tháng 1.2019, Trung tâm sẽ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của 16 sở trong tỉnh.

 Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết TTHC cho công dân.
Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết TTHC cho công dân.

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nguyễn Văn Huy cho biết: Để phục vụ tổ chức, người dân ngày càng tốt hơn, ngoài việc chỉ đạo cán bộ, công chức nêu cao trách nhiệm trong công việc, trung tâm còn đưa vào ứng dụng nhiều tiện ích, như tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ qua mạng Zalo, gửi tin nhắn SMS, nhắn tin thông báo tự động từ tổng đài của trung tâm khi có kết quả giải quyết trước hạn, hoặc quá hạn, đề nghị bổ sung hồ sơ...
 
Đến nay, 100% cơ quan nhà nước trực thuộc UBND tỉnh đã có mạng nội bộ (LAN) và kết nối sử dụng Internet; trên 90% đơn vị cấp xã có mạng LAN và sử dụng Internet ở phạm vi nhỏ. Hệ thống phần mềm quản lý văn phòng và điều hành (eOffice) liên thông đến 4 cấp được các cơ quan, đơn vị, địa phương áp dụng rộng rãi.

“Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại trung tâm bảo đảm tính công khai, minh bạch, tiết kiệm thời gian cho các tổ chức, cá nhân, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân”, ông Nguyễn Văn Huy nhấn mạnh.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy về CCHC, nhất là cải cách TTHC giai đoạn 2016-2020, đã tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác CCHC. Thể chế của nền hành chính tiếp tục được cải cách, đổi mới.

Công tác xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện đúng trình tự, đảm bảo tính khả thi. Trong 2 năm qua, có 1.050 TTHC mới ban hành; 348 TTHC được rà soát, đơn giản hóa. Đến nay, có 13/14 huyện, thành phố và 182/184 xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cơ chế một cửa theo hướng hiện đại.  

Để thực hiện ngày càng tốt hơn công tác CCHC trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng chỉ đạo: Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về CCHC, nhất là cải cách TTHC theo tinh thần Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy. Đồng thời, khẩn trương thực hiện các giải pháp để cải thiện chỉ số CCHC (PAR INDEX); chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Thực hiện tốt việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong xây dựng chính quyền điện tử, công dân điện tử...


       Bài, ảnh: PHƯƠNG LÝ


 

.
.