Cập nhật lúc: 22:47, 20/12/2018 [GMT+7]
.

Giải quyết diện tích đất thừa sau khi thực hiện dự án trên địa bàn TP. Quảng Ngãi


(Baoquangngai.vn)- ​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ có ý kiến về việc giải quyết diện tích đất thừa sau khi thực hiện dự án và đất chưa sử dụng nằm xen kẽ trong khu dân cư trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.​

 

Theo đó, đối với trường hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất: Đối chiếu với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt, trình UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho đơn vị trực thuộc có chức năng để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Đối với trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất (chỉ tiếp giáp 1 hộ hoặc thửa đất có hình thể đặc biệt): Xây dựng phương án cụ thể, trong đó nêu rõ các tiêu chí về diện tích, kích thước các cạnh của thửa đất, tiêu chí đối với hộ liền kề (cơ sở pháp lý trong việc xây dựng các tiêu chí); trên cơ sở đó, đề xuất phương án giải quyết đối với thửa đất chỉ có 1 hộ liền kề và thửa đất có nhiều hộ liền kề, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết sau khi tham vấn ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất thừa sau khi thực hiện dự án, đất chưa sử dụng nằm xen kẽ trong khu dân cư trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, trình UBND tỉnh trước ngày 30/12/2018.
 
PV
.