Cập nhật lúc: 21:32, 07/11/2018 [GMT+7]
.

Đẩy nhanh việc hỗ trợ nhà ở cho người có công trên địa bàn tỉnh


(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu UBND các huyện, thành phố tập trung giải quyết các vướng mắc để đảm bảo tiến độ thực hiện việc hỗ trợ nhà ở cho người có công trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Xây dựng, kết quả thực hiện hỗ trợ cho các hộ gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh tương đối tốt, đến 9/2018 đạt trên 60% khối lượng xây dựng hoàn thành, đặc biệt có nhiều địa phương có kết quả giải ngân cao trên 80%. ​Tuy nhiên, vướng mắc hiện nay là tại địa phương phát sinh thêm các đối tượng ngoài đề án đã phê duyệt và hộ gia đình có tên trong đề án nhưng đã nhận tiền từ nguồn hỗ trợ khác.

 

 

Để đảm bảo tiến độ thực hiện việc hỗ trợ nhà ở cho người có công trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu​: Đối với trường hợp thuộc diện được hỗ trợ nhưng đã chết mà vợ (hoặc chồng) còn sống thì được hỗ trợ theo mức quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ để xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo nhà ở.

Đối với trường hợp chuyển đổi hình thức từ sửa chữa sang xây mới hoặc ngược lại mà không làm phát sinh thêm kinh phí thì UBND các huyện, thành phố tự điều chỉnh và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Đối với trường hợp hiện nay phát sinh ngoài Đề án đã được phê duyệt, UBND các huyện, thành phố tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất đến ngày 05/11/2018. Không được tiếp tục thực hiện hỗ trợ đối với các hộ phát sinh ngoài Đề án đã được phê duyệt.

Đối với các hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ trong Đề án chưa khởi công xây dựng nhà ở, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn và các hội đoàn thể vận động, hỗ trợ và yêu cầu các hộ gia đình thực hiện khởi công trong năm 2018.

Đối với các trường hợp mà cả người có công và vợ (chồng) người đó đều đã mất, hiện nay con của họ đang sinh sống tại nhà ở đó thực sự có khó khăn về nhà ở, UBND các huyện, thành phố xem xét và linh hoạt xử lý.

UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo và triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên để đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; đảm bảo tiến độ giải ngân của mỗi địa phương đến ngày 31/12/2018 phải hoàn thành đạt tỷ lệ trên 90%.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện nội dung trên; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

PV

.