Cập nhật lúc: 21:45, 14/10/2018 [GMT+7]
.

Tập trung thực hiện công tác phòng, chống thiên tai trong mùa mưa bão 2018


(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại địa phương, đơn vị và theo lĩnh vực được phân công nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ đến mức thấp nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện có dự án thủy điện, chủ đầu tư các dự án thủy điện triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước.
 
Đồng thời phối hợp với UBND các huyện, thành phố, Chủ đầu tư các dự án thủy điện tổ chức rà soát tổng thể, có biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân vùng hạ du thủy điện khi các hồ chứa tiến hành xả lũ theo quy định; có biện pháp xử lý, quản lý chặt chẽ hành lang thoát lũ để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du khi các hồ chứa vận hành xả lũ.
 
Phối hợp với các nhà máy thủy điện trên địa bàn kiểm tra, rà soát và đề xuất lắp đặt bổ sung các phương thức cảnh báo phù hợp để cảnh báo cho nhân dân vùng hạ du nhà máy trước khi vận hành phát điện hoặc thay đổi lưu lượng dòng chảy qua tuabin phù hợp với thực tế công trình và hạ du hồ chứa.
 
Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Công Thương có văn bản bản hướng dẫn các đơn vị quản lý vận hành nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành hồ chứa và nhà máy thủy điện của các đơn vị, đảm bảo an toàn cho nhân dân vùng hạ du các dự án thủy điện; định kỳ tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.
 
PV

 

.