Cập nhật lúc: 22:10, 29/10/2018 [GMT+7]
.

Quảng Ngãi: Quy hoạch thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh


(Baoquangngai.vn)- ​UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt Quy hoạch hệ thống thu gom và xử lý nước thải cho các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Phạm vi nghiên cứu bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính tỉnh Quảng Ngãi với tổng diện tích tự nhiên là 5.152,49km2.

 

Nhà máy xử lý nước thải KCN VSIP Quảng Ngãi
Nhà máy xử lý nước thải KCN VSIP Quảng Ngãi

 

Theo quy hoạch, dự báo đến năm 2025: Khối lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại các đô thị trên địa bàn tỉnh là: 62.600m3/ngày, đêm. Trong đó, đô thị trung tâm cấp vùng (TP.Quảng Ngãi, đô thị Dung Quất) phát thải 40.400m3/ngày, đêm; đô thị trung tâm cấp tỉnh (Đức Phổ và thị trấn Di Lăng) phát thải 8.300m3/ngày, đêm; còn lại là các khối lượng nước thải đô thị trung tâm cấp huyện. Đến năm 2030: Khối lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại các đô thị trên địa bàn tỉnh là 115.400m3/ngày, đêm.

 
Về hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung, đến năm 2025: Đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung cho 8 đô thị gồm: TP.Quảng Ngãi, các đô thị Vạn Tường, Dốc Sỏi, Tịnh Phong, Đức Phổ mở rộng, Lý Sơn và trung tâm huyện Sơn Tịnh, thị trấn La Hà. Tổng số lượng trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung đến năm 2025 là 14 trạm, với tổng công suất 41.300 m3/ngày, đêm. Tỷ lệ nước thải được thu gom, xử lý tập trung đạt  trên 70% tổng lượng nước thải sinh hoạt đô thị toàn tỉnh.
 
Về hệ thống thu gom xử lý nước thải phân tán, đến năm 2025: Đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải phân tán cho 11 đô thị gồm: Sa Kỳ, Thạch Trụ, Nam Sông Vệ, Ba Tơ, Ba Vì, Trà Bình, Minh Long, Trung tâm huyện Sơn Tây, Tây Trà, khu vực Phổ Phong, Sa Huỳnh thuộc huyện Đức Phổ, với tổng công suất: 6200m3/ngày, đêm. Giai đoạn 2026-2030 nâng công suất là 12.200m3/ngày, đêm.
 
Tổng chi phí đầu tư hệ thống thu gom nước thải, trạm bơm và trạm xử lý nước giai đoạn đến năm 2025 khoảng 2.798,2 tỷ đồng.
 
PV

 

.