Cập nhật lúc: 16:57, 01/10/2018 [GMT+7]
.

Lộ trình tăng lương những năm tới cho hàng triệu công chức


Nghị quyết 107/NQ-CP (về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương) có hiệu lực từ 16-8-2018 đã đưa ra lộ trình điều chỉnh lương đối với cán bộ, công chức, viên chức… thuộc khu vực công và doanh nghiệp như sau.

 

 
 
(Theo Pháp luật TP.HCM)
.