Cập nhật lúc: 22:26, 10/10/2018 [GMT+7]
.

Chính sách thu hút nguồn nhân lực: Dừng thực thi vì không còn phù hợp


(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2016, UBND tỉnh ban hành quyết định về việc thu hút, ưu đãi nguồn nhân lực chất lượng cao đến công tác, làm việc tại Quảng Ngãi và Đề án tuyển chọn học sinh, sinh viên cử đi đào tạo trong và ngoài nước. Chính sách này đã đạt được một số kết quả tích cực, song qua một thời gian áp dụng đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập cần thay đổi.

TIN LIÊN QUAN

Giám đốc Sở Nội vụ Đoàn Dụng cho biết: Theo kết luận 616, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khẳng định, việc ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách “thu hút, ưu đãi nguồn nhân lực chất lượng cao đến công tác, làm việc tại tỉnh và tuyển chọn học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi cử đi đào tạo trong và ngoài nước giai đoạn 2016 - 2020” là cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Tuy nhiên, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ... thì một số chính sách của tỉnh không còn phù hợp.

Thí sinh dự thi tuyển công chức năm 2017. ẢNH: PV
Thí sinh dự thi tuyển công chức năm 2017. ẢNH: PV


Do đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo dừng việc thực hiện các chính sách này. Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh có tờ trình trình HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết 22 về quy định chính sách thu hút, ưu đãi nguồn nhân lực chất lượng cao đến công tác, làm việc tại tỉnh; bãi bỏ Nghị quyết số 26 về việc thông qua Đề án tuyển chọn học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi cử đi đào tạo trong và ngoài nước giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo, để hủy bỏ Quyết định 57 và 69 của UBND tỉnh về thực hiện các chính sách trên.

Tại Kết luận 616, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng khẳng định, đối với các trường hợp đã được tuyển dụng, thì tiếp tục thực hiện những nội dung đã cam kết và được hưởng các chính sách thu hút, khuyến khích theo Quyết định 57 của UBND tỉnh. Đối với các trường hợp đã cử đi đào tạo, thì tiếp tục cho hưởng chính sách theo Quyết định 69 của UBND tỉnh; việc tuyển dụng các trường hợp này vào công chức, viên chức thực hiện theo quy định của Nhà nước...

Theo Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Tôn Long Hiếu. Việc ban hành chính sách lúc này rất phù hợp với điều kiện của tỉnh. Qua gần 2 năm triển khai thực hiện, việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đã góp phần nâng cao chất lượng cũng như số lượng nguồn nhân lực cho tỉnh, nhất là bổ sung nguồn nhân lực các y, bác sĩ giỏi cho ngành y tế. Tuy nhiên, chiếu theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, thì Nghị quyết 22 và Quyết định 57 của tỉnh không còn phù hợp nên cần phải bãi bỏ.

Một cán bộ Sở GD&ĐT cho biết, so với Nghị định 140 của Chính phủ, thì yêu cầu của tỉnh đối với đối tượng được tuyển chọn cử đi học cao hơn nhiều, nên 2 năm qua Quảng Ngãi chỉ có 4 em được cử đi học. Trước đây, khi đi học, các đối tượng này bắt buộc phải về tỉnh phục vụ. Tuy nhiên hiện nay, vướng mắc là các em học phải tốt nghiệp loại xuất sắc thì mới tuyển dụng, bố trí việc làm.

Còn nếu các em không xuất sắc thì phải qua thi tuyển, nhưng nếu các đối tượng này không muốn thi, nhất là họ cố tình trượt thì cũng khó cho tỉnh. Bởi khi thi trượt, thì họ có quyền đi bất cứ đâu, hoặc ở lại nước ngoài làm việc, tỉnh cũng không có chế tài xử lý. Tính trung bình mỗi em đi học ở nước ngoài ngân sách phải chi từ 4 - 5 tỷ đồng. Nếu các em không về công tác thì tỉnh mất tiền. Do đó, việc bãi bỏ Nghị quyết 26 và hủy Quyết định 69 là phù hợp.


PV

 

.
.