Cập nhật lúc: 16:37, 19/09/2018 [GMT+7]
.

Các cấp công đoàn: Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát


(Báo Quảng Ngãi)- Để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), hằng năm, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và công đoàn các cấp đều xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS và triển khai thực hiện một cách toàn diện, hiệu quả.

Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp luôn gắn công tác KTGS với việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ và lợi ích của đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức và lao động...

 

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ TP.Quảng Ngãi làm việc với lãnh đạo Công ty CP Phát triển cơ sở hạ tầng Quảng Ngãi về tình hình nợ lương của người lao động.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ TP.Quảng Ngãi làm việc với lãnh đạo Công ty CP Phát triển cơ sở hạ tầng Quảng Ngãi về tình hình nợ lương của người lao động.


Cụ thể là, KTGS việc chấp hành chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của công đoàn; giám sát việc xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; giám sát việc thực hiện Chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giám sát việc thực hiện Chỉ thị 17 của Tỉnh ủy về phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân; giám sát thực hiện chủ trương không dùng bia, rượu trong buổi trưa các ngày làm việc; giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVC-LĐ...

Hằng năm, UBKT LĐLĐ tỉnh bám sát nội dung nghị quyết, chương trình công tác của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, xây dựng kế hoạch KTGS và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Trong 10 năm qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn các cấp đã tổ chức KTGS 3.589 cuộc. Trong đó, kiểm tra công đoàn cùng cấp 2.335 cuộc; kiểm tra công đoàn cấp dưới 1.254 cuộc. UBKT LĐLĐ tỉnh kiểm tra 218 cuộc đối với công đoàn cấp dưới; kiểm tra một số doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh về việc triển khai Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, Luật An toàn vệ sinh lao động...

Các cấp công đoàn cơ sở tổ chức kiểm tra 148 cuộc đối với tổ chức, cán bộ, đoàn viên cùng cấp và cấp dưới có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, phát hiện 1 trường hợp không triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của công đoàn cấp trên. UBKT công đoàn các cấp đã tập trung kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn. Trong 10 năm qua, UBKT công đoàn các cấp đã tiến hành 2.451 cuộc, trong đó UBKT LĐLĐ tỉnh kiểm tra 249 cuộc, phát hiện sai phạm tài chính và kiến nghị truy thu số tiền 1,84 tỷ đồng...

Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Quang Tòa, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác KTGS của các cấp công đoàn cũng còn những tồn tại cần sớm khắc phục, như cán bộ làm công tác KTGS chủ yếu là kiêm nhiệm nên việc KTGS còn hạn chế, lúng túng. Một số UBKT công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS chưa tích cực, thiếu chủ động trong việc tham mưu xây dựng chương trình công tác, cũng như kế hoạch KTGS. Một số cán bộ làm công tác KTGS của công đoàn còn né tránh, ngại va chạm...


Bài, ảnh: BÁ SƠN

 

.
.