Cập nhật lúc: 15:51, 24/08/2018 [GMT+7]
.

Tỉnh nhờ Bộ TN& MT hỗ trợ đánh giá khách quan, tổng quát các dự án xử lý rác thải sinh hoạt


(Baoquangngai.vn)- UBND tỉnh vừa có công văn hỏa tốc gửi Bộ TN& MT  đề nghị cử đoàn công tác vào hỗ trợ tỉnh đánh giá lại toàn diện các vấn đề liên quan đến các dự án xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

TIN LIÊN QUAN

Thời gian qua, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tỉnh Quảng Ngãi đã tích cực khuyến khích, kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực xã hội hóa về môi trường, đặc biệt trong xử lý chất thải sinh hoạt. Đến nay, tỉnh đã kêu gọi được 5 dự án về lĩnh vực xử lý chất thải sinh hoạt. Tất cả các dự án này đều có quy trình: phân loại, tái chế, làm phân compost và đốt nhằm tận dụng được nguồn nguyên liệu từ phế thải, giảm thể tích chôn lấp nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường.
 
Trong đó, có 3 nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt đã đi vào hoạt động gồm: nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt huyện đảo Lý Sơn của Công ty TNHH thương mại xây dựng Đa Lộc; nhà máy xử lý chất thải Bình Nguyên của Công ty cổ phần cơ-điện-môi trường Lilama; nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt huyện Đức Phổ của Công ty TNHH thương mại và công nghệ môi trường MD.
 
Một dự án đang triển khai xây dựng là nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng Miền Bắc. Một dự án đang tiến hành thực hiện các bước đầu tư là nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Đồng Nà của Công ty cổ phần môi trường xanh Quảng Ngãi.
 
Hoạt động cảu những nhà máy xử lý rác thải bước đầu đã góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh
Hoạt động cảu những nhà máy xử lý rác thải bước đầu đã góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh
 
“Các nhà máy xử lý rác thải đi vào hoạt động bước đầu đã góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các dự án xử lý rác thải sinh hoạt nêu trên chưa tạo được sự đồng thuận cao của nhân dân xung quanh khu vực dự án, do còn nhiều ý kiến khác nhau về vị trí xây dựng, khoảng cách an toàn, công nghệ xử lý, vấn đề ô nhiễm môi trường do bản thân dự án gây ra…”- văn bản nêu rõ. 
 
Chính vì vậy, để có đánh giá khách quan và tổng quát về các vấn đề liên quan đến các dự án xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở để cung cấp thông tin rộng rãi cho nhân dân xung quanh khu vực các dự án biết nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai xây dựng, vận hành các dự án xử lý rác thải sinh hoạt, UBND tỉnh đề nghị Bộ TN& MT cử đoàn công tác về tỉnh để hỗ trợ địa phương kiểm tra, rà soát, đánh giá tổng quát về các vấn đề liên quan đến các dự án xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh mà người dân đang quan tâm: vị trí xây dựng, khoảng cách an toàn, công nghệ xử lý, vấn đề ô nhiễm môi trường do dự án gây ra…
 
Đồng thời, hỗ trợ đơn vị có chuyên môn, kinh nghiệm thực hiện việc khảo sát, đánh giá mực độ tác động ảnh hưởng đến môi trường xung quanh của các nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt đã đi vào hoạt động.
 
H.P
 
.