Cập nhật lúc: 21:42, 31/08/2018 [GMT+7]
.

Thực hiện kết luận thanh tra: Nhiều đơn vị, doanh nghiệp chưa chấp hành nghiêm


(Báo Quảng Ngãi)- Công tác thanh tra có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước, đảm bảo thi hành theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra.

Từ năm 2016 đến đầu năm 2018, Thanh tra tỉnh đã thực hiện 7 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thanh tra tại 11 đơn vị. Trong khoảng thời gian này, Thanh tra tỉnh đã ban hành 618 kết luận thanh tra, trong đó có 212 kết luận thanh tra hành chính và 396 kết luận thanh tra chuyên ngành.

Theo đánh giá của Thanh tra tỉnh, phần lớn các kết luận thanh tra được các đối tượng thanh tra và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chấp hành. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp dù đã được đôn đốc nhiều lần, nhưng vẫn cố tình không thực hiện. Cụ thể là, trong số 618 kết luận thanh tra thì chỉ có 537 kết luận thực hiện đúng hạn, 78 kết luận không đúng hạn, 3 kết luận chưa thực hiện.

 

 Sai phạm trong sử dụng đất tại căn nhà số 54 Trương Định (TP.Quảng Ngãi) đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.
Sai phạm trong sử dụng đất tại căn nhà số 54 Trương Định (TP.Quảng Ngãi) đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.


Qua thanh tra đã thu hồi 33,9/36,7 tỷ đồng (đạt 92%); thu hồi 3,763 triệu m2 đất (đạt 99,6%). Các đối tượng bị xử phạt hành chính đã nộp vào ngân sách nhà nước 1,4/1,88 tỷ đồng (đạt 74,3%). Những trường hợp chưa thực hiện các kết luận thanh tra, như kết luận thanh tra số 7966 của Chủ tịch UBND tỉnh về thanh tra Dự án Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ, trong đó đã chỉ ra nhiều sai phạm, nhưng đến nay các tập thể, cá nhân vẫn chưa thực hiện xong.

Đối với Sở LĐ-TB&XH tỉnh, sau thanh tra đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH với số tiền 37,5 triệu đồng đối với Công ty CP Tổng hợp Việt Phú, nhưng từ năm 2014 đến nay công ty này vẫn không thực hiện, nhưng các cơ quan chức năng của tỉnh cũng không có chế tài xử lý vi phạm này đối với Công ty CP Tổng hợp Việt Phú. Năm 2017, qua thực hiện 4 cuộc thanh tra, huyện Tư Nghĩa phát hiện số tiền sai phạm 171 triệu đồng, nhưng đến nay chỉ thu hồi được 94 triệu đồng (đạt 55%)...

Một số trường hợp chậm thực hiện các kết luận thanh tra đã bị lãnh đạo tỉnh phê bình. Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản phê bình Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn chậm trễ trong việc tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra số 2589/KL-UBND ngày 4.5.2017 và Quyết định số 466/QĐ-UBND ngày 20.3.2017 của Chủ tịch UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn khẩn trương, nghiêm túc thực hiện rà soát, xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện dứt điểm các nội dung còn tồn đọng mà kết luận thanh tra đã nêu.

Theo lãnh đạo Thanh tra tỉnh, việc một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa thực hiện các kết luận thanh tra là do một số nơi, các cấp ủy đảng, công đoàn, thanh tra nhân dân và lãnh đạo cấp trên của đối tượng thanh tra chưa thật sự quan tâm chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các cá nhân, tổ chức có sai phạm trong thực hiện kết luận thanh tra.

Việc theo dõi sau thanh tra còn nhiều khó khăn. Việc thu hồi về kinh tế, đối tượng chậm thực hiện, việc kiểm điểm các cá nhân hoặc tập thể để xảy ra sai phạm còn bị động. Đặc biệt là, chưa có biện pháp, chế tài đủ mạnh trong xử lý việc đối tượng thanh tra cố tình né tránh, chây ỳ, không thực hiện kết luận thanh tra; một số sở, ngành, địa phương thiếu kiên quyết trong việc xử lý vi phạm, còn né tránh, ngại va chạm.


                          Bài, ảnh: PV

 

.