Cập nhật lúc: 21:47, 18/08/2018 [GMT+7]
.

Sáp nhập thôn, tổ dân phố: Giảm chi cho ngân sách, nâng cao hiệu quả hoạt động


(Báo Quảng Ngãi)-  Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang tập trung thực hiện việc sáp nhập một số thôn, tổ dân phố (TDP) có đủ điều kiện như tinh thần Nghị quyết 18, Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của  Đảng.


Toàn tỉnh hiện có 1.156 thôn, tổ dân phố (935 thôn, 221 TDP). Tổng số cán bộ hoạt động không chuyên trách, chi hội trưởng các chi hội và chi đoàn thanh niên ở thôn, TDP là 8.878 người. Theo Giám đốc Sở Nội vụ Đoàn Dụng, hệ thống thôn, TDP có vai trò hết sức quan trọng trong việc tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên, qua rà soát cho thấy, quy mô thôn, TDP trên địa bàn tỉnh không đồng đều, cơ cấu tổ chức cồng kềnh, chức trách, nhiệm vụ còn chồng chéo; kinh phí chi trả lương lớn, nhưng hiệu quả chưa đạt như kỳ vọng.

 

Những thôn, TDP không đảm bảo tiêu chí về diện tích, dân số sẽ được sáp nhập. Trong ảnh: Một khu dân cư ở xã Bình Trung (Bình Sơn).                  Ảnh: BS
Những thôn, TDP không đảm bảo tiêu chí về diện tích, dân số sẽ được sáp nhập. Trong ảnh: Một khu dân cư ở xã Bình Trung (Bình Sơn). Ảnh: BS


Để thực hiện hiệu quả công tác này, các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm rõ tính cần thiết, mục đích, yêu cầu của việc sáp nhập các thôn, TDP, để có sự đồng thuận cao.
 

Giảm chi ngân sách 22 tỷ đồng/năm

Thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết 18 Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng, Thông tư số 09 của Bộ Nội vụ về tổ chức, hoạt động của thôn, TDP, dự kiến toàn tỉnh sẽ giảm 231 thôn, TDP; giảm 924 chi hội và giảm 815 người hoạt động không chuyên trách, giảm chi ngân sách nhà nước mỗi năm hơn 22 tỷ đồng.

Theo dự thảo Đề án sắp xếp, sáp nhập, kiện toàn thôn, TDP của UBND tỉnh thì TP.Quảng Ngãi dự kiến giảm 111/241 thôn, TDP; Bình Sơn giảm 10 thôn, TDP... Huyện Ba Tơ có 24 thôn, TDP...

Phó Phòng Nội vụ TP.Quảng Ngãi Lê Thị Thu Hương cho biết: Phòng sẽ tham mưu cho lãnh đạo thành phố chỉ đạo các xã, phường tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân biết, nắm rõ chủ trương và ủng hộ việc sáp nhập này.

Chủ tịch UBND phường Nghĩa Lộ Bùi Diệu thì cho rằng, việc sáp nhập sẽ có nhiều thuận lợi trong triển khai các công việc của phường, huy động được nhiều nguồn lực trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

“Việc sáp nhập thôn, TDP sẽ không tránh khỏi những khó khăn, nên tỉnh sẽ thực hiện thận trọng từng bước, dựa trên tình hình thực tế tại địa phương. Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm phải thực hiện, nên cần có sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở”, ông Đoàn Dụng nhấn mạnh.


 BÁ SƠN


 

.