Cập nhật lúc: 14:35, 31/08/2018 [GMT+7]
.
Dự án hỗ trợ sản xuất cây dừa xiêm huyện Trà Bồng:

Kê khống số lượng, sai đối tượng thụ hưởng


(Baoquangngai.vn)- Kê khống số lượng cây giống, đối tượng thụ hưởng không đúng với phê duyệt ban đầu, hàng trăm cây giống bị chết sau khi trồng… là thực trạng của Dự án hỗ trợ sản xuất cây dừa xiêm ở 3 xã Trà Tân, Trà Bùi và Trà Phú (Trà Bồng).

TIN LIÊN QUAN

Cấp một đằng, quyết toán một nẻo
 
Dự án hỗ trợ sản xuất cây dừa xiêm thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2017. Dự án được thực hiện trong năm 2017, tại 3 xã Trà Bùi, Trà Tân và Trà Phú, với tổng kinh phí gần 1,1 tỷ đồng. Đây là những xã thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện miền núi Trà Bồng, tỷ lệ hộ nghèo cao. 
 
Trên cơ sở nguồn vốn được UBND huyện phê duyệt và danh sách hộ đăng ký tham gia Dự án, UBND các xã Trà Bùi, Trà Tân và Trà Phú đã phối hợp với đơn vị cung ứng giống thực hiện hợp đồng, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng với số lượng 13.547 cây dừa xiêm giống, 15.311kg phân Supe lân và 10.518kg phân Kali. 
 
Số dừa xiêm giống và phân bón này được cấp cho 243 hộ dân đăng ký. Trong đó, nhiều nhất là xã Trà Tân cấp 6.647cây/149hộ/13,19ha; xã Trà Phú 4.695 cây/19 hộ/17,5 ha và xã Trà Bùi 2.205 cây/75 hộ/ 13,19ha. 
 
Dừa xiêm thuộc dự án được người dân trồng ở xã Trà Phú
Dừa xiêm thuộc dự án được người dân trồng ở xã Trà Phú
 
Tuy nhiên, điều đáng nói, sau khi có kế hoạch vốn được phân khai, UBND 3 xã Trà Bùi, Trà Tân và Trà Phú chỉ tổ chức chỉ đạo họp thôn để lựa chọn đối tượng thụ hưởng và nhu cầu hỗ trợ mà không thực hiện việc kiểm tra diện tích trồng cây dừa xiêm thực tế của các hộ dân đăng ký tham gia dự án trước khi thống nhất chốt danh sách đưa vào dự án.
 
Vì thế, qua xác minh thực tế tại xã Trà Bùi và Trà Tân đa số các hộ tham gia Dự án thực hiện việc chuẩn bị đất trồng chưa đảm bảo, diện tích đăng ký thực hiện Dự án không đúng theo thuyết minh đã được thẩm định. 
 
Chính vì vậy, sau khi nhận được cây giống về trồng theo quy trình kỹ thuật thì không đủ diện tích đất, các hộ dân tham gia dự án đã tự ý chuyển cây giống cho các hộ dân khác không nằm trong danh sách Dự án được UBND huyện phê duyệt. 
 
Riêng tại xã Trà Tân, số lượng giống dừa xiêm hỗ trợ cho hộ dân tham gia Dự án không đúng theo số lượng cây giống nằm trong Quyết định 2034 ngày 3.10.2017 của UBND huyện phê duyệt.
 
Qua tìm hiểu của chúng tôi, UBND xã Trà Tân cấp trực tiếp cho các hộ dân tham gia trồng, số lượng 5.940/6.647 cây, thiếu 707 cây (bao gồm 321 cây trồng dặm 5%). Tuy nhiên, UBND xã Trà Tân vẫn cho nhân dân ký nhận theo danh sách quyết toán số lượng 6.326 cây (chưa bao gồm 321 cây trồng dặm 5%). 
 
Đồng thời, trong khi đơn vị cung ứng cấp không đúng hợp đồng, thiếu 386 cây, với số tiền hơn 23,1 triệu đồng, song UBND xã Trà Tân đã giải ngân quyết toán, chuyển đủ tiền cây giống là 6.647 cây dừa xiêm và tiền mua phân cho đơn vị cung ứng số tiền gần 487 triệu đồng, . 
 
Cùng với đó, việc UBND xã Trà Tân còn hỗ trợ cây giống, phân bón không đúng theo danh sách trong Quyết định phê duyệt của UBND huyện với số lượng 2.884 cây/115 hộ. 
 
Hàng trăm cây dừa giống chết sau khi trồng
 
Điều đáng nói, do không tiến hành tập huấn, hướng dẫn kịp thời nên sau khi nhận cây giống, tại xã Trà Bùi xảy ra tình trạng, trên 90% hộ được nhận cây giống trồng không đúng theo quy trình kỹ thuật. Việc chăm sóc và bảo vệ cây giống sau khi trồng không được quan tâm dẫn đến  trên 75% số lượng cây giống của các hộ dân xã Trà Bùi tham gia Dự án, cây không phát triển, vàng, úa lá và bị bò ăn cụt ngọn. Ngoại lệ, còn có một số hộ dân sau khi nhận cây giống về để bị mất trộm.
 
Trong khi đó, tại xã Trà Tân, do công tác chỉ đạo thực hiện dự án của UBND xã, công tác tuyên truyền của các ban ngành, đoàn thể xã chưa thật sự sâu rộng nên trên 62% số hộ dân trồng cây giống không đúng quy trình kỹ thuật, số lượng cây trồng chết lên đến 802 cây.  
 
Tại xã Trà Phú, qua kiểm tra của các cơ quan chức năng huyện Trà Bồng, có tình trạng các hộ dân xã Trà Phú dù đã nhận cây giống một thời gian dài, tuy nhiên vẫn chưa thực hiện trồng. Cụ thể như, hộ ông Trần Đặng ở thôn Phú Hòa còn 60 cây giống chưa trồng, hiện cụt ngọn và héo lá; ông Trương Vũ Long và Nguyễn Ngọc Anh ở thôn Phú Long còn 41 cây chưa trồng. Đặc biệt, có hộ trồng cây giống tại trại bò và dọc bờ ruộng, không có biện pháp bảo vệ dẫn đến bị bò ăn lá, chậm phát triển. 
 
 
Một số diện tích dừa xiêm phát triển tốt từ dự án
Một số diện tích dừa xiêm phát triển tốt từ dự án
 
Trước thực tế này, mới đây UBND huyện Trà Bồng cũng đã có Kết luận thanh tra về Dự án hỗ trợ sản xuất cây dừa xiêm  tại 3 xã Trà Bùi, Trà Tân và Trà Phú. Trong đó, đã chỉ ra tồn tại, hạn chế của Dự án này là công tác chỉ đạo xây dựng đến việc tổ chức thực hiện dự án từ công tác nghiệm thu, cấp giống, chăm sóc, bảo vệ cây trồng đến công tác kiểm tra, giám sát của các địa phương chưa thực hiện tốt, dẫn đến hiệu quả dự án chưa cao. 
 
Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng yêu cầu Chủ tịch UBND xã Trà Tân nộp lại số tiền sai phạm vào ngân sách Nhà nước; Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Chủ tịch UBND 2 xã Trà Bùi, Trà Tân và những bộ phận chuyên môn có liên quan trong những sai phạm trong việc thực hiện Dự án.
 
Cùng với đó, Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng giao Trưởng phòng Nội vụ huyện tham mưu Chủ tịch UBND huyện thực hiện quy trình xem xét kỷ luật theo quy định, phù hợp đối với mức vi phạm của Chủ tịch UBND xã Trà Tân. 
 
PV
 
 
.