Cập nhật lúc: 07:17, 07/07/2018 [GMT+7]
.

Nâng cao hiệu quả hoạt động tại bộ phận một cửa


(Báo Quảng Ngãi)- Xử lý hồ sơ không đúng quy trình, thái độ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ không phù hợp, thiếu trách nhiệm; hiệu quả cải cách thủ tục hành chính (TTHC) chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn... là những tồn tại ở bộ phận một cửa các cấp trong thời gian qua.

TIN LIÊN QUAN

Còn nhiều hạn chế

Quảng Ngãi hiện có Trung tâm Hành chính công (TTHHC) cấp tỉnh, 3 TTHCC cấp huyện. Ngoài ra, các huyện, thành phố và các sở, ngành đều có bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (bộ phận một cửa). Tuy nhiên, hoạt động của bộ phận một cửa vẫn còn nhiều hạn chế, làm ảnh hưởng đến kết quả CCHC chung của tỉnh.

Hoạt động tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.
Hoạt động tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.


Phó Giám đốc TTHCC tỉnh Nguyễn Thanh Hoài cho biết:  Những hạn chế, tồn tại ở bộ phận một cửa cấp huyện thời gian qua là việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết không đúng quy trình. Ví dụ như, việc từ chối tiếp nhận hồ sơ, hoặc trả hồ sơ về cho công dân, nhưng không có văn bản giải thích lý do. Hồ sơ quá thời hạn thì không xin lỗi người dân, không giải thích khiến người dân đi lại nhiều lần. Thái độ ứng xử của công chức tại bộ phận một cửa cấp huyện một số nơi chưa tốt. Có trường hợp nhận hồ sơ ở bộ phận một cửa, nhưng khi hồ sơ cần bổ sung thì lại yêu cầu công dân tự đi đến các bộ phận liên quan để liên hệ bổ sung. Như vậy là sai quy trình và gây phiền hà cho công dân.

Mới đây tại cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo CCHC, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trần Ngọc Căng khẳng định: "Cơ chế một cửa ở một số đơn vị, địa phương còn mang tính hình thức. Một bộ phận công chức, viên chức thiếu tinh thần trách nhiệm, còn yếu về năng lực chuyên môn, kỹ năng giao tiếp và văn hóa ứng xử với tổ chức, công dân trong hoạt động tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC".

Xử lý trách nhiệm người đứng đầu

Theo ông Nguyễn Thanh Hoài, từ ngày 21.6.2018, Nghị định 61/2018/NĐ- CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC có hiệu lực. Đây là cơ sở rất quan trọng để chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại chủ quan do con người gây ra tại bộ phận một cửa các cấp. Hiện nay TTHCC tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố sớm triển khai Nghị định 61/CP.

Theo đó, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức tập trung một đầu mối tại TTHCC tỉnh đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm triển khai kiện toàn lại cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn; kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm CB, CCVC, người lao động thuộc quyền quản lý có hành vi vi phạm quy định trong giải quyết TTHC. Đồng thời, chủ tịch UBND huyện, thành phố thực hiện nghiêm việc xin lỗi tổ chức, công dân khi CB, CCVC thuộc quyền quản lý vi phạm các quy định về những hành vi không được làm theo quy định trong Nghị định 61/CP.

Để thực hiện nhiệm vụ CCHC trong 6 tháng cuối năm, ngoài việc khắc phục những tồn tại, hạn chế ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND huyện, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo công tác CCHC, xem kết quả này là một tiêu chí phân loại, đánh giá CB, CCVC và người đứng đầu; xử lý nghiêm những cá nhân thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng quy định hoặc có hành vi nhũng nhiễu khi thi hành công vụ, nhất là trong hoạt động tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC liên quan đến đất đai.


Bài, ảnh: X.THIÊN

 

.
.