Cập nhật lúc: 22:21, 26/06/2018 [GMT+7]
.

Lộ trình triển khai thu phí tự động không dừng tại Trạm Tư Nghĩa


(Baoquangngai.vn)- Thời gian chậm nhất ​để Trạm thu phí Km1064+730, Quốc lộ 1, tỉnh Quảng Ngãi (Trạm Tư Nghĩa) chuyển sang thu phí điện tử tự động không dừng (ETC) cho các làn còn lại (trừ 2 làn hỗn hợp) là ngày 30/9/2018 và cho 2 làn hỗn hợp ETC+MTC (1 làn sát lề đường/1 chiều) là ngày 30/12/2018.

​Thực hiện lộ trình triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng, Trạm Tư Nghĩa do Nhà đầu tư - Công ty TNHH BOT Thiên Tân-Thành An đang thực hiện thu phí hoàn vốn cho Dự án tuyến tránh QL1A đoạn qua thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi và Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km1063+877-Km1092+577, tỉnh Quảng Ngãi hiện đã vận hành 2 làn thu trung tâm (tiếp giáp dải phân cách giữa đường).

Thời gian chậm nhất chuyển sang thu giá điện tử tự động không dừng (ETC) cho các làn còn lại (trừ 02 làn hỗn hợp) là ngày 30/9/2018 và cho 02 làn hỗn hợp ETC+MTC (01 làn sát lề đường/1 chiều) là ngày 30/12/2018.

Để triển khai thực hiện đúng quy định của Bộ Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 1459/SGTVT-KHTC ngày 25/6/2018 đề nghị Công ty TNHH BOT Thiên Tân-Thành An khẩn trương tổ chức thực hiện việc xây dựng, lắp đặt hệ thống thu phí điện tử tự động không dừng để đảm bảo việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động theo các mốc thời gian đã được Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo.

PV

.