Cập nhật lúc: 22:02, 25/06/2018 [GMT+7]
.

Khẩn trương báo cáo tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển


(Baoquangngai.vn)- ​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao UBND các huyện, thành phố nghiên cứu nội dung Công văn số 4714/BNN-PCTT ngày 20/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổ chức kiểm tra, rà soát, tổng hợp báo cáo tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển, bồi lấp cửa sông đảm bảo đầy đủ, chính xác; gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 29/6/2018.
 
​Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai thực hiện các nội dung Công văn nêu trên nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân​ dân tại các khu vực bị ảnh hưởng. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở, ngành chức năng để tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời.
 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các địa phương; phối hợp với các Sở, ngành chức năng tổng hợp, tham mưu đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 05/7/2018.
 
PV
.