Cập nhật lúc: 10:19, 25/03/2018 [GMT+7]
.

Tư vấn chế độ bảo hiểm


Một bạn đọc ở huyện Sơn Tịnh hỏi: Hiện nay, chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được thực hiện theo quy định tại Luật An toàn, vệ sinh lao động. Xin hỏi, thủ tục hồ sơ tử tuất đối với người lao động chết do tai nạn lao động (TNLĐ) được quy định ở đâu và thủ tục như thế nào?


Trả lời:

Theo quy định tại Điều 53, Luật An toàn, vệ sinh lao động, thì hồ sơ hưởng chế độ tử tuất được quy định tại khoản 1, Điều 111, Luật BHXH số 58/2014/QH13;

Theo quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội Ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, hồ sơ hưởng chế độ tử tuất đối với người lao động bị chết do tai nạn lao động bao gồm:

- Sổ bảo hiểm xã hội;

- Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc trích lục khai tử hoặc quyết định tuyên bố là đã chết của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

- Tờ khai của thân nhân theo mẫu số 09A-HSB.

- Biên bản họp của các thân nhân đối với trường hợp đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, nhưng chọn hưởng trợ cấp tuất một lần theo mẫu số 16-HSB; trường hợp chỉ có một thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng hoặc nhiều thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, nhưng chỉ có một người đại diện hợp pháp mà lựa chọn hưởng trợ cấp tuất một lần, thì thân nhân lựa chọn hưởng trợ cấp tuất một lần hoặc người đại diện hợp pháp của thân nhân chịu trách nhiệm về việc lựa chọn và không cần biên bản này.

- Biên bản điều tra TNLĐ đối với trường hợp chết do TNLĐ (trường hợp tai nạn giao thông được xác định là TNLĐ, thì có thêm một trong các giấy tờ sau: Biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông hoặc biên bản tai nạn giao thông của cơ quan công an hoặc cơ quan điều tra hình sự quân đội); hoặc bệnh án điều trị bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp chết do bệnh nghề nghiệp.

- Giấy xác nhận khuyết tật mức độ đặc biệt nặng (tương đương mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên) theo quy định tại Thông tư số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT hoặc biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa đối với thân nhân bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên (bản chính) hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

THU HẰNG
 

.