Cập nhật lúc: 10:57, 25/03/2018 [GMT+7]
.

Dự kiến tăng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi với người có công từ 1/7


Theo ý kiến của cử tri TPHCM, Nhà nước cần có chính sách quan tâm đến con liệt sĩ đã hết tuổi lao động được hưởng chế độ tuất liệt sĩ hoặc trợ cấp hàng tháng. Ngoài ra, hiện nay trợ cấp cho thương binh 4/4, người có công với cách mạng, tù, đày chỉ được hưởng trợ cấp dưới 1.000.000 đồng/tháng không bảo đảm được cuộc sống.
 
Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời cử tri như sau:
 
Về đề nghị Nhà nước cần có chính sách quan tâm đến con liệt sĩ đã hết tuổi lao động được hưởng chế độ tuất liệt sĩ hoặc trợ cấp hàng tháng: Hiện nay Pháp lệnh Ưu đãi người có công quy định con liệt sĩ được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng là người dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng. Ngoài ra, con liệt sĩ còn được Nhà nước mua bảo hiểm y tế và các chế độ ưu đãi khác như: Nhà ở, giáo dục, đào tạo…

 

 

Về đề nghị nâng mức trợ cấp đối với thương binh 4/4, người có công với cách mạng, tù đày: Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của họ được xây dựng trên nguyên tắc phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của đất nước, theo mức độ đóng góp, công lao cống hiến, hy sinh của đối tượng và cân đối trong mặt bằng chính sách nói chung, trong đó có thương binh 4/4, người có công với cách mạng, tù đày.

 
Ngày 6/6/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2017/NĐ-CP quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo đó, trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công được điều chỉnh tăng thêm 7,51% so với mức cũ từ 1.318.000 đồng tăng lên 1.417.000 đồng.
 
Năm 2018, thực hiện Nghị quyết số 49/2017/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách năm 2018, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng thay thế Nghị định số 70/2017/NĐ-CP, theo đó mức chuẩn dự kiến tăng từ 1.417.000 đồng lên 1.516.000 đồng (tăng 0,69%) và thực hiện từ ngày 1/7/2018.
 
Chinhphu.vn
.