Cập nhật lúc: 22:18, 20/02/2018 [GMT+7]
.

Triển khai "Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2018"


(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 909/UBND-NNTN ngày 13/02/2018 triển khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2018; tăng cường các biện pháp phòng chống gia cầm, ngăn chặn vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm nguy hiểm khác xâm nhiễm vào Việt Nam.

​Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai nội dung Công văn số 1255/BNN-TY ngày 02/02/2018, Công điện số 1263/-CĐ-BNN-TY ngày 05/02/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công văn số 640/UBND-NNTN ngày 01/02/2018 tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện “Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2018” trên địa bàn tỉnh trước ngày 27/02/2018.

Các Sở, ngành: Y tế, Công Thương, Tài chính, Giao thông vận tải, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống Cúm gia cầm, ngăn chặn vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút nguy hiểm khác đạt hiệu quả.

PV

.