Cập nhật lúc: 16:35, 11/01/2018 [GMT+7]
.

Tư vấn chế độ bảo hiểm


Bà Phan Thanh Diễm (huyện Sơn Tịnh): Trường hợp lao động nữ trước đó có thời gian đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên, có thời gian đóng BHXH từ đủ 3 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con mà đã thôi việc, được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định nghỉ dưỡng thai trong thời gian mang thai thì có được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại khoản 4 Điều 31 Luật BHXH không?


Trả lời:


Theo quy định tại khoản 4 Điều 31 của Luật Bảo hiểm xã hội thì người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Như vậy, khoản 3 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội được áp dụng cả đối với người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con.
                   

THU HẰNG
 

.