Cập nhật lúc: 10:41, 19/12/2017 [GMT+7]
.

Tư vấn chế độ bảo hiểm


Bà Nguyễn Thị Lan (TP Quảng Ngãi) hỏi: Lao động nữ ở đơn vị tôi hưởng chế độ thai sản từ tháng 12.2016. Đến ngày 2.12.2017 thì sinh con lần thứ hai (sinh non). Tính từ lúc hưởng xong chế độ thai sản lần thứ nhất, sau khi đi làm trở lại đến lúc sinh con lần thứ hai chỉ mới đóng BHXH được 5 tháng từ tháng 7.2017 - 11.2017 (có 1 tháng nghỉ việc không hưởng lương). Xin hỏi, trường hợp lao động nữ nêu trên có được hưởng chế độ thai sản lần thứ hai hay không?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 thì lao động nữ sinh con được hưởng chế độ thai sản khi đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con và Khoản 2 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội quy định thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Trường hợp trên, trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con lần 2 (tính từ tháng 12.2016 - 11.2017) có 5 tháng đóng BHXH và 6 tháng nghỉ hưởng chế độ thai sản khi sinh con lần thứ nhất.

Như vậy, tổng  thời gian đóng bảo hiểm xã hội của lao động nữ trên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con là 11 tháng, đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ thai sản khi sinh con theo quy định.

THU HẰNG
 

.