Cập nhật lúc: 08:32, 20/11/2017 [GMT+7]
.

Tư vấn chế độ bảo hiểm


Bà Trương Thị Thọ (Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi) hỏi: Chồng tôi đang làm việc thì bị bệnh chết, đã đóng BHXH bắt buộc được 14 năm 7 tháng. Chúng tôi có 2 con, đứa 7 tuổi, đứa 3 tuổi và tôi đang mang thai đứa con thứ ba đã được 25 tuần tuổi; bố mẹ hai bên đã chết. Vậy xin hỏi, các con của tôi có được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không? Tôi cần làm các thủ tục gì?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 2, Điều 25, Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29.12.2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc: Đối với người lao động có thời gian đóng BHXH bắt buộc chưa đủ 15 năm (kể cả người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH) còn thiếu không quá 6 tháng mà bị chết, nếu có thân nhân đủ điều kiện hưởng chế độ tuất hằng tháng, thì thân nhân được lựa chọn đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu vào quỹ hưu trí và tử tuất, với mức đóng hằng tháng bằng 22% mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động trước khi chết (hoặc trước khi nghỉ việc đối với người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội) để giải quyết trợ cấp tuất hằng tháng.

Theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 67, Luật BHXH, thân nhân theo quy định cụ thể của trường hợp chồng chị được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, bao gồm: Con chưa đủ 18 tuổi, con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai.

Đối chiếu các quy định trên, nếu chị đóng một lần số tháng BHXH còn thiếu là 5 tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất, thì các con của chị sẽ được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Chị liên hệ với BHXH huyện nơi cư trú để được đóng số tháng còn thiếu và được hướng dẫn lập thủ tục giải quyết chế độ tử tuất hằng tháng. Khi chị sinh đứa con đang mang thai thì liên hệ với BHXH huyện nơi cư trú, để đề nghị giải quyết chế độ tử tuất hằng tháng cho đứa con này.THU HẰNG
 

.