Cập nhật lúc: 14:21, 13/11/2017 [GMT+7]
.

Sở Tư pháp: Phát huy vai trò người đứng đầu trong tiếp công dân


(Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, quy chế dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp. Không có trường hợp khiếu kiện đông người thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Tư pháp, không có công chức, viên chức bị phản ánh về các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
 

  • UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 10
    (Báo Quảng Ngãi)- Sáng 16.10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10.2017 của UBND tỉnh. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.
    .


Thực hiện Chương trình số 52-CTr/TU ngày 16.9.2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26.5.2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 17/KH-STP ngày 28.10.2014 để triển khai thực hiện tốt nội dung chỉ đạo của các cấp lãnh đạo. Theo đó, Sở đã chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải cơ sở, thực hiện tốt Luật Hòa giải ở cơ sở, để hạn chế các trường hợp khiếu kiện sai, giảm dần các trường hợp tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở, góp phần khắc phục tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp, đông người, phức tạp.

 Ngoài ra, hằng năm Giám đốc Sở Tư pháp đều ban hành lịch tiếp công dân định kỳ và thông báo rộng rãi trên Trang thông tin điện tử của Sở. Cụ thể, mỗi tháng Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ 2 ngày, vào ngày đầu tháng và giữa tháng. Việc tiếp công dân đột xuất được Giám đốc Sở thực hiện khi có yêu cầu của công dân, nhằm phản ánh, kiến nghị về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Tư pháp.

Trong 3 năm qua, công tác triển khai, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về tiếp công dân được lãnh đạo Sở Tư pháp chú trọng chỉ đạo thực hiện: Chỉ đạo Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật phối hợp với Thanh tra Sở trong các buổi sinh hoạt “Ngày pháp luật” để triển khai nội dung các văn bản pháp luật về tiếp công dân. Đồng thời thực hiện lồng ghép trong các buổi họp, sinh hoạt tập thể của cơ quan, trong hoạt động hằng ngày của từng phòng, đơn vị và được triển khai quán triệt trên bảng tin, trang thông tin điện tử của Sở.

 Theo thống kê, từ tháng 7.2014 đến tháng 7.2017, Giám đốc Sở Tư pháp đã tiếp định kỳ 31 lượt người và tiếp đột xuất 1 lượt người. Những trường hợp tiếp công dân định kỳ không thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở chủ yếu là các khiếu nại, kiến nghị, phản ánh liên quan đến các lĩnh vực đất đai, chính sách xã hội, thủ tục thực hiện các giao dịch về quyền của người sử dụng đất.

Riêng 1 trường hợp tiếp công dân đột xuất do yêu cầu của công tác xử lý đơn kiến nghị, phản ánh, nội dung phản ánh về lĩnh vực công chứng, chứng thực đã được Giám đốc Sở Tư pháp tổ chức đối thoại với công dân để làm rõ, giải thích về nội dung phản ánh. Qua đối thoại, công dân đã nhất trí với những nội dung trả lời, giải thích của Giám đốc Sở và chủ động rút đơn phản ánh. Những trường hợp tiếp công dân định kỳ, đột xuất đều đem lại hiệu quả cao, Giám đốc Sở Tư pháp đã làm rõ những vướng mắc cần được hướng dẫn của công dân theo đúng quy định pháp luật, chỉ rõ cơ quan có thẩm quyền giải quyết cho công dân, mang lại sự hài lòng đối với người phản ánh, kiến nghị.

 Từ năm 2014 - 2017, lãnh đạo Sở Tư pháp đã bám sát các quy định pháp luật về tiếp công dân, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân tại Luật Tiếp công dân năm 2013. Trong quá trình tiếp công dân luôn tận tình, hướng dẫn giải thích công dân chấp hành các quy định pháp luật về tiếp công dân và các quy định pháp luật khác có liên quan, góp phần giảm thiểu các trường hợp khiếu nại, tố cáo sai do nhận thức pháp luật của công dân chưa đúng.


MINH TRIỀU
 

.
.