Cập nhật lúc: 11:54, 01/10/2017 [GMT+7]
.

Một số chính sách có hiệu lực từ 1/10


Từ 1/10, Thông tư 09/2017 của Bộ Thông tin Truyền thông quy định xuất bản phẩm trẻ em (trừ sách giáo khoa) phải ghi rõ tại bìa 4 và trang tên sách: dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, từ 6 đến dưới 11 tuổi, từ 11-16 tuổi. Đối với báo chí khi thông tin về những vụ việc tiêu cực, vi phạm pháp luật mà trẻ em là nạn nhân hoặc là người liên quan, phải làm mờ hoặc che mặt và bảo đảm thông tin bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em. Từ ngày 1/10, khi phát sóng, phát thanh hoặc đăng tải những nội dung không phù hợp với trẻ em, các phương tiện thông tin truyền thông phải có cảnh báo.

Từ 2/10/2017, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam sẽ được cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử. Trước khi chính thức làm việc ít nhất 20 ngày, lao động nước ngoài phải khai thông tin vào tờ khai và nộp báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài qua mạng điện tử. Chỉ chưa đến 1 tuần mọi giấy tờ sẽ được hoàn thiện cho người lao động.

Từ ngày 23/10, Thông tư 22/2017 của Bộ Giáo dục Đào tạo về điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo có hiệu lực. Một điểm đáng chú ý là giảng viên và người hướng dẫn thực hành các môn học liên quan đến khám chữa bệnh phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; đã hoặc đang làm việc trực tiếp tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện.

Theo VTV.VN

 

.