Cập nhật lúc: 21:28, 12/10/2017 [GMT+7]
.

Chấn chỉnh việc chứng thực sơ yếu lý lịch


Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã có Công văn số 873/HTQTCT-CT ngày 25/8/2017 gửi Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt việc thực hiện chứng thực Sơ yếu lý lịch.

​Thời gian qua việc chứng thực chữ ký trong Sơ yếu lý lịch của công dân ở một số nơi đã thực hiện không đúng quy định của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ, làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, gây bất lợi cho công dân khi sử dụng Sơ yếu lý lịch.

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đề nghị Sở Tư pháp tiếp tục phổ biến, quán triệt và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực trên địa bàn gồm: UBND cấp xã, Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện, các tổ chức hành nghề công chứng tuyệt đối không phê nội dung nhận xét về việc chấp hành chủ trương, pháp luật, chính sách, quy định… của Đảng, Nhà nước, địa phương vào sơ yếu lý lịch của công dân; chỉ thực hiện chứng thực chữ ký của người yêu cầu trên sơ yếu lý lịch theo đúng quy định tại Mục 3, từ Điều 23 đến Điều 26 của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

 

PV

.