Cập nhật lúc: 08:45, 11/09/2017 [GMT+7]
.

Tư vấn chế độ bảo hiểm


Bà Vũ Thanh Hoa (huyện Bình Sơn) hỏi: Tôi đang làm việc tại một công ty trong nước, nay muốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài thì có được tiếp tục đóng BHXH không?


Trả lời:

Điểm g, khoản 1, Điều 2 Luật BHXH quy định đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Và theo khoản 2, Điều 85 Luật BHXH thì mức đóng hằng tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất bằng 22% mức tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài, đối với người lao động đã có quá trình tham gia BHXH bắt buộc.

Phương thức đóng được thực hiện 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng một lần hoặc đóng trước một lần theo thời hạn ghi trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Người lao động đóng trực tiếp cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài hoặc đóng qua doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Trường hợp đóng qua doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp thu, nộp bảo hiểm xã hội cho người lao động và đăng ký phương thức đóng cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trường hợp người lao động được gia hạn hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động mới ngay tại nước tiếp nhận lao động thì thực hiện đóng bảo hiểm xã hội theo phương thức quy định tại điều này, hoặc truy nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội sau khi về nước.

THU HẰNG
 

.