Cập nhật lúc: 13:50, 02/08/2017 [GMT+7]
.

Phát triển đoàn viên và công đoàn cơ sở: Chú trọng cả về lượng và chất


(Báo Quảng Ngãi)- Phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở (CĐCS) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của tổ chức công đoàn để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nhằm thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động...

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Văn Thanh cho biết, phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của LĐLĐ tỉnh trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Văn Thanh trao quyết định thành lập CĐCS Công ty TNHH Properwell Việt Nam.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Văn Thanh trao quyết định thành lập CĐCS Công ty TNHH Properwell Việt Nam.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành có doanh nghiệp thường xuyên khảo sát doanh nghiệp, lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Các cấp công đoàn đã đa dạng hoá phương thức vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS gắn với việc nâng cao hiệu quả hoạt động CĐCS. Lấy địa bàn TP.Quảng Ngãi, KKT Dung Quất và các KCN, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở các địa phương có nhiều doanh nghiệp làm trọng điểm để phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS...
 

Tính từ năm 2013 đến nay, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã thành lập hơn 90 CĐCS, kết nạp 17.940 đoàn viên. Riêng 6 tháng đầu năm 2017, các cấp công đoàn thành lập 7 CĐCS, với 2.810 đoàn viên được kết nạp. Đến nay, toàn tỉnh có trên 1.353 CĐCS, với trên 67.504 đoàn viên. Chất lượng CNVC-LĐ và đoàn viên công đoàn không ngừng được nâng lên.

Thời gian qua, các cấp công đoàn thực hiện đồng bộ các giải pháp, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, nên công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS hằng năm luôn đạt kế hoạch đề ra. Mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động công đoàn cơ bản đáp ứng được việc tập hợp CNVC-LĐ gia nhập tổ chức công đoàn và tham gia hoạt động của CĐCS, từng bước thích ứng với những chuyển đổi của các loại hình đơn vị, doanh nghiệp.

Đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp đã trưởng thành trên nhiều mặt, nêu cao vai trò đại diện cho tập thể lao động, có bản lĩnh đấu tranh vì lợi ích của NLĐ. Chủ tịch LĐLĐ TP.Quảng Ngãi Trần Thanh Tuấn cho biết, LĐLĐ thành phố đã đa dạng hóa phương thức tiếp cận NLĐ, cử cán bộ công đoàn đến doanh nghiệp tuyên truyền, vận động, tiếp cận NLĐ để tập hợp đoàn viên, nhất là NLĐ nòng cốt ở những doanh nghiệp chưa thành lập CĐCS, nhờ đó việc kết nạp đoàn viên và thành lập CĐCS của thành phố luôn đạt kế hoạch. Trong 6 tháng đầu năm 2017, LĐLĐ thành phố đã thành lập 3 CĐCS, kết nạp hơn 200 đoàn viên công đoàn, nâng tổng số đoàn viên lên 7.814 người, sinh hoạt ở 181 CĐCS.

Đối với Công đoàn KKT Dung Quất và các KCN tỉnh, công tác phát triển đoàn viên và CĐCS cũng được chú trọng thực hiện. Chủ tịch Công đoàn KKT Dung Quất và các KCN tỉnh Trần Ngọc Tuân cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, thành phần kinh tế ngoài nhà nước ngày càng phát triển, nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh càng trở nên quan trọng và cấp thiết. Công đoàn KKT Dung Quất và các KCN tỉnh luôn xác định việc phát triển đoàn viên, thành lập và xây dựng CĐCS vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Công đoàn KKT Dung Quất và các KCN tỉnh đã khảo sát và tổ chức thành lập 2 CĐCS, phát triển mới 1.260 đoàn viên, đạt 105% kế hoạch LĐLĐ tỉnh giao năm 2017, nâng tổng số đoàn viên lên 11.400 người, sinh hoạt ở 58 CĐCS. Công đoàn KKT Dung Quất và các KCN tỉnh thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho đội ngũ cán bộ CĐCS, nhằm giúp cán bộ CĐCS nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp hoạt động công đoàn, từ đó xây dựng phong trào CNVC-LĐ và xây dựng công đoàn vững mạnh.


Bài, ảnh: BÁ SƠN

 

.
.