Cập nhật lúc: 07:12, 28/07/2017 [GMT+7]
.

Tăng cường giám sát việc cấp sổ đỏ ở thành phố Quảng Ngãi


(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, TP.Quảng Ngãi đã phối hợp với Sở TN&MT, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thực hiện nhiều cải cách trong TTHC về đất đai, tập trung giải quyết hồ sơ trễ hẹn những năm trước đây để đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ  cho người dân.

TIN LIÊN QUAN

Theo đánh giá của Đoàn giám sát công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại TP.Quảng Ngãi của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thì việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác giải quyết TTHC trong lĩnh vực này đã và đang từng bước được hoàn thiện. Các vướng mắc đã được tháo gỡ; hệ thống chính sách pháp luật được công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Nhân viên Bộ phận một cửa UBND TP.Quảng Ngãi tiếp nhận hồ sơ đất đai của người dân.                                                                     Ảnh: BS
Nhân viên Bộ phận một cửa UBND TP.Quảng Ngãi tiếp nhận hồ sơ đất đai của người dân. Ảnh: BS


Quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ từ khâu tiếp nhận đến khi hoàn thành hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ được thực hiện theo phần mềm của cơ chế một cửa. Việc thực hiện quy chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong cấp giấy chứng nhận QSDĐ được tăng cường. Sau khi tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa của UBND thành phố, Bộ phận tiếp nhận chuyển hồ sơ về Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh và giao Bộ phận Tổng hợp nhập vào máy để theo dõi, lập danh sách hồ sơ để phân cho từng nhân viên thụ lý, giải quyết.

Từ 01.01.2015 - 30.6.2016, bộ phận này đã tiếp nhận  24.996 hồ sơ, đã xử lý 24.906 hồ sơ. Trong đó, xử lý, giải quyết giao trả đúng hẹn 19.423 hồ sơ; có 5.483 hồ sơ trễ hẹn (chiếm 22%), đa phần là hồ sơ từ những năm trước chuyển sang. Bên cạnh đó còn có 2.309 hồ sơ đã giải quyết xong, nhưng người dân không đến nhận. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh thành phố tiếp nhận 15.117 hồ sơ, đã xử lý 14.463 hồ sơ. Trong đó, cấp lần đầu 497 hồ sơ, biến động 13.966 hồ sơ, còn lại 654 hồ sơ đang xử lý...


 Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh TP.Quảng Ngãi Lê Văn Hồng cho biết, đa số hồ sơ trễ hẹn là những hồ sơ tồn đọng từ những năm trước, nay luật có nhiều quy định mới, nên phải giải quyết từng bước. Trong đó, nhiều hồ sơ đất bị tranh chấp trong nội bộ gia đình buộc các xã, phường phải tổ chức họp khu dân cư để xác định nguồn gốc đất. Nếu là đất lấn chiếm thì phải xác định thời gian, lịch sử lấn chiếm...

Cũng theo ông Hồng, để cấp giấy chứng nhận QSDĐ được nhanh chóng, sau khi tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng phân loại và giao trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên đi xuyên suốt từ khảo sát, đo đạc đến thẩm định trình ký. Văn phòng kiểm tra, xử lý công việc hằng tuần về việc thực hiện chỉ tiêu được giao; tổ chức chấm điểm thi đua tháng, 6 tháng, năm. Những trường hợp bị nhắc nhở nhiều lần mà không khắc phục, Văn phòng kiến nghị cho điều chuyển công tác. Từ năm 2016 đến nay, đã kiến nghị điều chuyển 6 trường hợp. Hồ sơ trễ hẹn chúng tôi đều xin lỗi và nói rõ nguyên nhân chậm để người dân thông cảm.

Phó Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Võ Quang cho biết thêm, mặc dù thành phố không quản lý con người của Văn phòng ĐKĐĐ, nhưng về mặt đảng thì thành phố quản lý, giám sát. Do đó, thành phố có quy chế phối hợp với Văn phòng giải quyết thủ tục, hồ sơ, nhất là những hồ sơ vướng mắc. Thành phố thường xuyên nhắc nhở những xã, phường giải quyết hồ sơ chậm.

Nhưng cái khó đối với một số xã, phường hiện nay là phải xác định nguồn gốc đất mất rất nhiều thời gian, nhiều xã phải niêm yết đủ 15 ngày, nên việc giải quyết không kịp thời. Đối với những hồ sơ tồn đọng lâu, thành phố yêu cầu Văn phòng ĐKĐĐ và các xã, phường giải trình vì sao và lộ trình giải quyết những hồ sơ đó...

BÁ SƠN

 

.
.