Cập nhật lúc: 14:28, 05/06/2017 [GMT+7]
.

Tư vấn chế độ bảo hiểm


Bà Lê Thị Vân (huyện Nghĩa Hành) hỏi: Con tôi đang hưởng chế độ tử tuất hằng tháng, đến tháng 3.2017 vừa qua đủ 18 tuổi, nên đã bị cắt trợ cấp hằng tháng. Tuy nhiên, cháu không có khả năng tự chăm sóc bản thân, xin hỏi, cháu có tiếp tục được hưởng chế độ tử tuất hằng tháng không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 67 Luật BHXH: Thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định là con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Và theo quy định tại Khoản 4, Điều 67 Luật BHXH: Trong thời hạn 4 tháng trước hoặc sau thời điểm thân nhân hết thời hạn hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định thì thân nhân có nguyện vọng phải nộp đơn đề nghị khám giám định mức suy giảm khả năng lao động, để tiếp tục hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Như vậy, theo quy định trên, trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 6.2017, gia đình phải lập thủ tục, để đề nghị con bà được giám định mức suy giảm khả năng lao động, nếu con bà được Hội đồng Giám định y khoa kết luận bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, thì sẽ được tiếp tục hưởng trợ cấp tuất hằng tháng và chi phí giám định sẽ do Quỹ BHXH chi trả.

Thủ tục đề nghị giám định được quy định tại Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế, gồm:

- Giấy đề nghị giám định theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này.

- Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ sau (nếu có): Tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc giấy xác nhận khuyết tật hoặc giấy ra viện hoặc các giấy tờ khám, điều trị các bệnh, thương tật, tật, bao gồm: Sổ y bạ hoặc sổ khám bệnh hoặc đơn thuốc hoặc giấy hẹn khám lại hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án điều trị ngoại trú.

Bà nộp hồ sơ đề nghị đi giám định cho Hội đồng Giám định y khoa tỉnh nơi cư trú. Nếu con bà đã được cấp giấy xác nhận khuyết tật đặc biệt nặng, thì sử dụng làm căn cứ để tiếp tục hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, nếu có, bà nộp giấy này cho cơ quan BHXH huyện nơi cư trú (không cần đi giám định y khoa).

THU HẰNG
 

.