Cập nhật lúc: 20:18, 16/05/2017 [GMT+7]
.

Tư vấn pháp luật


Ông Huỳnh Đức Chung (Bình Sơn) hỏi: Hiện nay, việc mua bán xe mô tô thì người mua và người bán có thể lựa chọn hình thức công chứng tại các Văn phòng công chứng hoặc chứng chữ ký tại UBND xã có đúng không?

Trả lời: Theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA thì: Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân phải có công chứng theo quy định của pháp luật về công chứng hoặc chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn đối với chữ ký của người bán, cho, tặng xe theo quy định của pháp luật về chứng thực. Tuy nhiên, Theo quy định tại khoản 4, Điều 25 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, thì: “Giấy tờ, văn bản có nội dung là hợp đồng, giao dịch, trừ các trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 24 của Nghị định này hoặc trường hợp pháp luật có quy định khác”.

Bên cạnh đó, theo quy định của Bộ luật Dân sự: “Hợp đồng dân sự là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”. Căn cứ theo các quy định trên thì giấy bán xe, tặng cho xe là loại văn bản có nội dung là hợp đồng bởi trong văn bản có sự thảo thuận về việc xác lập, thay đổi và chấm dứt quyền sở hữu của chiếc xe. Do đó, loại giấy tờ này không được chứng thực theo quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP.

Vì vậy, theo quy định trên, khi mua bán xe thì các bên phải đến văn phòng công chứng, để thực hiện việc công chứng hợp đồng mua bán xe.

Công chứng viên kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu công chứng. Trường hợp hồ sơ yêu cầu công chứng đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật thì thụ lý và ghi vào sổ công chứng. Người yêu cầu công chứng đồng ý toàn bộ nội dung trong dự thảo hợp đồng, giao dịch thì ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch. Công chứng viên yêu cầu người yêu cầu công chứng xuất trình bản chính của các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này để đối chiếu trước khi ghi lời chứng, ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch.”

 Luật gia LAN ANH
 

.