Cập nhật lúc: 21:55, 18/05/2017 [GMT+7]
.

Tổ chức triển khai Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Quảng Ngãi năm 2017


(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ triển khai Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Quảng Ngãi năm 2017. Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2017 sẽ được tổ chức từ ngày 25/5 đến ngày 1/6/2017.

​Mục đích của kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật trẻ em về bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em, đặc biệt là quy định về bảo vệ trẻ em; nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền hỗ trợ, can thiệp, xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em.

Ưu tiên tiếp nhận, xử lý kịp thời tin báo, tố giác về bạo lực, xâm hại trẻ em, bảo vệ trẻ em là nạn nhân trong quá trình tố tụng; thúc đẩy việc phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật cho cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và trẻ em về bảo vệ trẻ em; kỹ năng phòng ngừa, xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em; phát hiện, lên tiếng tố cáo các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

Thực hiện “Mùa hè an toàn cho trẻ em”, tổ chức tốt việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền, đoàn thể cấp cơ sở trong quản lý, giám sát, hướng dẫn trẻ em vui chơi an toàn, lành mạnh, bổ ích và phòng, chống tai nạn, thương tích trong dịp hè.

PV

 

 

.