Cập nhật lúc: 09:35, 10/05/2017 [GMT+7]
.

Nhiều sai phạm trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đầu tư xây dựng ở Lý Sơn


(Baoquangngai.vn)- Trong những năm qua, huyện đảo Lý Sơn được các bộ ngành TƯ và Tỉnh chú trọng tập trung các nguồn lực để phát triển kinh tế- xã hội, nhờ vậy kinh tế- xã hội của huyện phát triển nhanh. Tuy nhiên, do sự phát triển “nóng”, nhất là lĩnh vực dịch vụ du lịch, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, trong khi công tác  quản lý Nhà nước không theo kịp dẫn đến phát sinh nhiều bất cập, sai phạm trong công tác quản lý về đất đai, xây dựng và quản lý đầu tư công trên địa bàn huyện trong thời gian qua.

TIN LIÊN QUAN

Nhiều sai phạm trong công tác quản lý đất đai,  trật tự xây dựng, đầu tư xây dựng
 
Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng đã ký kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý đất đai; quản lý trật tự xây dựng (quản lý đầu tư xây dựng từ năm 2013 đến tháng 10.2016 trên địa bàn huyện Lý Sơn.
 
Cụ thể, trong thời gian qua, UBND huyện Lý Sơn thực hiện công tác lập bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 để xảy ra sai sót: Có 30 thửa đất theo bản đồ hiện trạng lập năm 2013 thể hiện là đất ở nông thôn, nhưng trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất lập năm 2014 thể hiện là đất trồng cây hàng năm khác hoạch đất trồng cây lâu năm.  
 
Việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 và năm 2016 không phù hợp với thực tế dẫn đến kết quả thực hiện đạt thấp (thu hồi đất đạt 33,5%, chuyển mục đích sử dụng đất đạt 49,8%); có 11/14 dự án đầu tư kinh doanh, dịch vụ với diện tích 67.729,7m2 không phù hợp với vùng quy hoạch sử dụng đất là trái với quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật Đất đai năm 2013.
 
UBND huyện Lý Sơn thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân để xảy ra 33/132 trường hợp, diện tích 3.051,5m2, không phù hợp với vùng quy hoạch sử dụng đất là không đúng với quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật Đất đai năm 2013; đồng thời, UBND huyện cho 4 cá nhân thuê đất và gia hạn thời gian thuê đất  cho 8 cá nhân, với diện tích theo hợp đồng 18.323,4m2; thống nhất chủ trương cho 3 cá nhân thuê đất để thực hiện dự án diện tích 1.707 m2 và cho phép 1 tổ chức sử dụng đất khi chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương 
 
Sự phát triển
Công tác quản lý Nhà nước không theo kịp sự phát triển nhanh của Lý Sơn trong thời gian qua, dẫn đến phát sinh nhiều bất cập, sai phạm trong công tác quản lý về đất đai, xây dựng và quản lý đầu tư...
 
UBND huyện có Công văn số 1403 ngày 16.9.2015 cho phép UBND các xã An Hải và An Vĩnh thực hiện cho 22 hộ dân thuê 22 thửa đất với diện tích 7.154,7m2 trong thời gian 1 năm để làm nơi kinh doanh buôn bán trên phần đất đã thu hồi để thực hiện các Dự án đường giao thông là trái thẩm quyền theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. 
 
Cùng với đó, UBND huyện thiếu kiểm tra nên để UBND xã An Bình thực hiện phân lô cắm mốc trên diện tích 975m2 đất tại khu vực bãi hang Sau để cho 14 hộ dân thuê trong thời hạn 1 năm lam lều quán kinh doanh.  Tương tự, từ năm 2013 đến nay, UBND xã An Vĩnh đã thực hiện cho các hộ ân thuê 171 thửa đất với diện tích 3,97/4,78 ha đất đồi núi chưa sử dụng để trồng cây, sản xuất nông nghiệp là trái thẩm quyền theo quy định của Luật Đất đai 2013. 
 
UBND huyện thiếu chỉ đạo, kiểm tra quản lý đất công ích nên để UBND xã An Hải , An Vĩnh, An Bình cho thuê đất nhưng  không thông qua hình thức đấu giá, không có hợp đồng …
 
Cũng theo kết luận thanh tra, công tác quản lý đất đai của UBND huyện và UBND các xã thời gian qua còn buông lõng. Qua thanh tra đã phát hiện 13 hộ dân xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp với tổng diện tích trên 1.432m2 đất, nhưng UBND các xã không có biện pháp xử lý ngay tại thời điểm vi phạm; đến nay đã được UBND huyện cho phép chuyển mục đích sử đụng đối với 6/13 trường hợp, nhưng có 4/6 trường hợp không phù hợp với vùng quy hoạch sử dụng đất được duyệt. 
 
Trong 3 năm (2013- 2015), UBND huyện Lý Sơn có thu hồi đất của 20 dự án nhưng không ban hành các quyết định bồi thường hỗ trợ cho từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật về bồi thường. 
 
Về cấp phép xây dựng, từ năm 2013 đến tháng 10.2016, Phòng kinh tế- hạ tầng nông thôn huyện chỉ tiếp nhận, giải quyết và trình UBND huyện cấp giấy phép xây dựng của 16 trường hợp; tuy nhiên, 16/16 trường hợp thực hiện không đảm bảo đúng về trình tự, thủ tục theo quy định. Đặc biệt, việc cấp phép xây dựng cho công trình Dịch vụ khách sạn Hải Âu đã được xây dựng trước đây để sửa chữa, cải tạo nay không phù hợp với quy hoạch phân khu được duyệt là chưa đúng theo quy định của Luật Xây dựng 2014. 
 
Ngoài ra, 23 công trình được triển khai xây dựng trên địa bàn huyện có sai sót về thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng làm tăng tổng giá trị dự toán công trình hơn 1,2 tỷ đồng. Công tác nghiệm thu, thanh toán và quyết toán 21 công trình tăng vô lý 1,3 tỷ đồng. Riêng đối với công trình hệ thống cấp nước sinh hoạt trung tâm huyện có giá trị khối lượng phải giảm trừ quyết toán là 1,4 tỷ đồng.
 
Cần sớm khắc phục sai phạm và xử lý cán bộ liên quan
 
Trước những sai phạm xảy ra tại huyện đảo Lý Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Lý Sơn căn cứ văn bản hợp nhất Luật Quy hoạch đô thị ngày 20.7.2015, Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành khẩn trương xây dựng và lấy ý kiến của Sở Xây dựng và các ngành liên quan trước khi ban hành mới Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị phù hợp với dự án quy hoạch xây dựng 1/2000 của huyện đang thực hiện và đặc thù của huyện đảo Lý Sơn.  Triển khai thực hiện xây dựng điều chỉnh Quy hoạch sử  dụng đất đến năm 2020 của huyện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 43 ngày 15.5.2014 của Chính phủ. 
 
Đồng thời, cần khẩn trương rà soát, hủy bỏ các văn bản của huyện, xã chỉ đạo, giải quyết các vấn đề về quản lý đất đai, cấp phép xây dựng, quy hoạch và các vấn đề khác có liên quan không đúng thẩm quyền, trái quy định của pháp luật, trái với chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy. 
 
Về xử lý các sai phạm trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, Chủ tịch UBND huyện phải có trách nhiệm xây dựng phương án xử lý cụ thể cho từng trường hợp có vi phạm theo hướng phải lập thủ tục vi phạm hành chính theo pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với tất cả các trường hợp có vi phạm; tiến hành xử phạt hành chính theo đúng quy định.
 
Đối với việc khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra là công trình xây dựng, nhà ở thì cho phép tồn tại theo hiện trạng (không được phép xây dựng thêm) khi thỏa mãn các điều kiện: Công trình, nhà ở không vi phạm hành lang an toàn giao thông, đê điều, khu vực bảo vệ nghiêm ngặt của di tích lịch sử văn hóa, danh lam, thắng cảnh; người có hành vi vi phạm có đơn tự nhận hành vi vi phạm, cam kết tự giác tháo dỡ, không đòi hỏi bồi thường hỗ trợ khi Nhà nước thực hiện quy hoạch. Trường hợp không đồng ý điều kiện trên thì buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu.
 
Về xử lý trách nhiệm, đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tiến hành theo quy trình kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với tập thể Ban thường vụ Huyện ủy Lý Sơn và đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý theo Kết luận số 264 ngày 5.4.2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy có khuyết điểm, sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 
 
Cùng với đó, đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Lý Sơn tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức có sai phạm theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cũng yêu cầu Giám đốc các Sở Tài nguyên & Môi trường, Kế hoạch& Đầu tư tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước của ngành mình. Riêng giám đốc Sở Xây dựng cần kiểm điểm đối với Chánh Thanh tra Sở trong việc không hoàn thành hồ sơ xử lý vi phạm hành chính theo đúng Luật xử lý vi phạm hành chính đối với những trường hợp có vi phạm đã được lập biên bản vi phạm theo thẩm quyền. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Lý  Sơn; Giám đốc các Sở liên quan, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra này, trong thời hạn 30 ngày phải báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND tỉnh. 
 
PV
 
.