Cập nhật lúc: 14:03, 24/04/2017 [GMT+7]
.

Tư vấn pháp luật


Ông Phan Thành Nam (Sơn Hà) hỏi: Trước đây tôi đã đăng ký khai sinh, nhưng nay bản chính giấy khai sinh đã bị mất, tôi chỉ còn giữ được 01 bản sao, xin hỏi tôi có thể xin đăng ký lại bản chính giấy khai sinh được không?

Trả lời: Theo quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản liên quan, cụ thể là Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định điều kiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử như sau: Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 1.1.2016, nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất, thì được đăng ký lại. Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại.

Thẩm quyền đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử do UBND cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh, kết hôn trước đây hoặc UBND cấp xã nơi người yêu cầu thường trú, thực hiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn.
Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ. Nếu việc đăng ký lại khai sinh là đúng theo quy định của pháp luật thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện đăng ký lại khai sinh như trình tự quy định tại Khoản 2 Điều 16 của Luật Hộ tịch. Trường hợp người yêu cầu có bản sao Giấy khai sinh trước đây được cấp hợp lệ thì nội dung đăng ký khai sinh được ghi theo nội dung bản sao Giấy khai sinh; phần khai về cha, mẹ được ghi theo thời điểm đăng ký lại khai sinh.

Trường hợp người yêu cầu không có bản sao Giấy khai sinh, nhưng hồ sơ, giấy tờ cá nhân có sự thống nhất về nội dung khai sinh thì đăng ký lại theo nội dung đó. Nếu hồ sơ, giấy tờ không thống nhất về nội dung khai sinh thì nội dung khai sinh được xác định theo hồ sơ, giấy tờ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp chính thức hợp lệ đầu tiên; riêng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì nội dung khai sinh được xác định theo văn bản của thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều này.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp của ông có thể được đăng ký lại khai sinh và ông cần đến UBND cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh hoặc thường trú để thực hiện đăng ký lại khai sinh.

Luật gia LAN ANH
 

.