Cập nhật lúc: 21:33, 17/04/2017 [GMT+7]
.

Ban hành tập thiết kế mẫu các công trình trường học, đường giao thông nông thôn, kênh mương


​(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định​ phê duyệt và ban hành các tập thiết kế mẫu, thiết kế điển hình công trình trường học mầm non, mẫu giáo; các công trình xây dựng đường giao thông nông thôn và công trình kiên cố hóa kênh mương loại III trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

​Thiết kế mẫu, thiết kế điển hình này áp dụng đối với các tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng công trình trường học mầm non, ​mẫu giáo; công trình xây dựng đường giao thông nông thôn và Công trình kiên cố hóa kênh mương loại III.

Căn cứ Quyết định trên, giao Giám đốc các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo lĩnh vực quản lý công bố các tập thiết kế mẫu, thiết kế điển hình nêu trên để các tổ chức, cá nhân có liên quan áp dụng. Chủ trì phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình kèm theo Quyết định này.

PV

.