Cập nhật lúc: 21:48, 10/03/2017 [GMT+7]
.

Phê duyệt giá vé xe buýt các tuyến nội tỉnh giai đoạn 2016 – 2025


Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt giá vé vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đối với các tuyến nội tỉnh, giai đoạn 2016 – 2025.
 
​Theo đó, tuyến thành phố Quảng Ngãi - Dung Quất: Số hiệu tuyến 01, cự ly 51 km, giá vé chia làm 3 loại theo chặng: 7.000 đồng/vé khi đi 1/3 tuyến đường; 13.000 đồng cho 1/3 tuyến đến 2/3 tuyến đường; và 18.000 đồng khi đi trên 2/3 tuyến đến hết tuyến đường.

 

 

Tuyến thành phố Quảng Ngãi - Sa Huỳnh: Số hiệu tuyến 02, cự ly 70km, giá vé chia làm 4 loại theo chặng, cụ thể là: 7.000 đồng/vé cho 1/4 tuyến đường; 14.000 đồng cho 1/4 tuyến đến 1/2 tuyến đường; 20.000 đồng đi trên 1/2 tuyến đến trên 3/4 tuyến đường; 24.000 đồng cho chặng còn lại.

 
Tuyến thành phố Quảng Ngãi - Sa Kỳ: Số hiệu tuyến 03, cự ly 26km, giá vé chia làm 4 loại theo chặng, cụ thể: 5.000 đồng/vé khi đi đến 1/4 tuyến đường; 7.000 đồng đi trên 1/4 tuyến đến 1/2 tuyến đường; 10.000 đồng đi trên 1/2 tuyến đến trên 3/4 tuyến đường; 13.000 đồng đi trên 3/4 tuyến đến hết tuyến đường.
 
Tuyến thành phố Quảng Ngãi - Ba Tơ - Ba Vì: Số hiệu tuyến 04, cự ly 80km, giá vé chia làm 5 loại theo chặng, cụ thể: 7.000 đồng/vé đi đến 1/5 tuyến đường; 13.000 đồng đi trên 1/5 tuyến đến 2/5 tuyến đường; 19.000 đồng cho trên 2/5 tuyến đến 3/5 tuyến đường; 26.000 đồng đi trên 3/5 tuyến đến 4/5 tuyến đường; 33.000 đồng đi trên 4/5 tuyến đến hết tuyến đường.
 
Tuyến thành phố Quảng Ngãi - Khu đô thị Vạn Tường: Số hiệu tuyến 05, cự ly 45km, giá vé chia làm 3 loại theo chặng, cụ thể: 7.000 đồng/vé đi đến 1/3 tuyến đường; 13.000 đồng đi trên 1/3 tuyến đến 2/3 tuyến đường; 17.000 đồng đi trên 2/3 tuyến đến hết tuyến đường.
 
Tuyến thành phố Quảng Ngãi - Minh Long: Số hiệu tuyến 06, cự ly 36km, giá vé chia làm 3 loại theo chặng, cụ thể: 7.000 đồng/vé đi đến 1/3 tuyến đường; 11.000 đồng đi trên 1/3 tuyến đến 2/3 tuyến đường; 16.000 đồng đi trên 2/3 uyến đến hết tuyến đường. 
 
Tuyến thành phố Quảng Ngãi - Thạch Nham: Số hiệu tuyến 08, cự ly 25km, giá vé chia làm 2 loại theo chặng, cụ thể: 7.000 đồng/vé đi đến 1/2 tuyến đường; 14.000 đồng đi trên 1/2 tuyến đến hết tuyến đường.
 
Tuyến thành phố Quảng Ngãi - Trà Bồng: Số hiệu tuyến 09, cự ly 52km, giá vé chia làm 4 loại vé theo chặng, cụ thể: 7.000 đồng đi đến 1/4 tuyến đường; 13.000 đồng đi trên 1/4 tuyến đến 1/2 tuyến đường; 18.000 đồng đi trên 1/2 tuyến đến 3/4 tuyến đường; 24.000 đồng đi trên 3/4 tuyến đến hết tuyến đường.
 
Tuyến thành phố Quảng Ngãi - Sơn Hà - Sơn Tây: Số hiệu tuyến 10, cự ly 80km, giá vé chia làm 5 loại theo chặng, cụ thể: 7.000 đồng/vé đi đến 1/5 tuyến đường; 13.000 đồng/vé đi trên 1/5 tuyến đến 2/5 tuyến đường; 18.000 đồng đi trên 2/5 tuyến đến 3/5 tuyến đường;  24.000 đồng đi trên 3/5 tuyến đến 4/5 tuyến đường; 37.000 đồng đi trên 4/5 tuyến đến hết tuyến đường.
 
PV
.