Cập nhật lúc: 14:52, 13/02/2017 [GMT+7]
.

Tư vấn pháp luật


Ông Trần Thanh Phong, ở huyện Sơn Tịnh hỏi: Hiện tôi đang làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế (không có di chúc) và gặp khó khăn như sau: Văn phòng công chứng nơi tôi đang tiến hành làm thủ tục hướng dẫn tôi làm tường trình quan hệ nhân thân và yêu cầu có đóng dấu xác nhận của UBND xã ở nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản. Tuy nhiên UBND xã không đồng ý đóng dấu với lý do không thể xác định ngoài những thành viên thừa hưởng di sản ra thì còn có các thành viên khác không. Xin hỏi quy định của pháp luật về thủ tục khai nhận di sản như thế nào?
 

Trả lời:

Do bạn thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế theo pháp luật (không có di chúc) nên thủ tục khai nhận di sản được thực hiện như sau:

- Chủ thể tiến hành: Tất cả những người thừa kế theo pháp luật được xác định theo quy định của Bộ luật Dân sự về hàng thừa kế thứ nhất gồm: Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.

- Cơ quan tiến hành: Bất kỳ tổ chức hành nghề công chứng nào nơi có bất động sản nếu di sản là bất động sản.

- Hồ sơ yêu cầu công chứng gồm: Giấy tờ về tài sản (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ tiết kiệm...), giấy chứng tử của người để lại di sản, giấy tờ nhân thân của những người thừa kế theo pháp luật, các giấy tờ khác như giấy khai sinh của những người con của người để lại di sản; giấy đăng ký kết hôn của người để lại di sản...

Thủ tục: Sau khi kiểm tra hồ sơ thấy đầy đủ, phù hợp quy định của pháp luật, tổ chức công chứng tiến hành niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã, nơi thường trú trước đây của người để lại di sản. Sau 15 ngày niêm yết, không có khiếu nại, tố cáo gì thì cơ quan công chứng chứng nhận văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế theo quy định của Luật Công chứng.

Như vậy, để khai nhận di sản thừa kế, bạn cần thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục đã nêu. Khi thực hiện khai nhận di sản thừa kế, tổ chức hành nghề công chứng phải tiến hành niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã. Trong thời gian niêm yết thì những người có quyền lợi nhưng chưa được đề cập đến trong văn bản có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định.
 
Luật gia LAN ANH
 
.