Cập nhật lúc: 16:38, 13/01/2017 [GMT+7]
.

Tư vấn chế độ bảo hiểm


Bà Hà Thị Vy (TP.Quảng Ngãi) hỏi: Trước khi nghỉ hưởng chế độ thai sản tôi là công nhân vệ sinh quét rác đường phố, làm công việc nặng nhọc, độc hại. Xin hỏi, thời gian nghỉ thai sản của tôi có được tính là thời gian làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm?

Trả lời:

Theo quy định Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: “Người lao động đang làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên nghỉ việc hưởng chế độ thai sản thì thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên”.

Đối chiếu với quy định trên, thời gian hưởng thai sản của bà được tính là thời gian làm công việc nặng nhọc.


THÚY HẰNG
 

.