Cập nhật lúc: 15:03, 23/10/2016 [GMT+7]
.

Tư vấn chế độ bảo hiểm


Bà Lê Minh Ánh (Thị trấn Châu Ổ - Bình Sơn) hỏi: Ngày mà người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng phải thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp:

Ngày người lao động thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm được ghi cụ thể trong phụ lục quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động như sau:

- Ngày của tháng thứ nhất hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo phiếu hẹn trả kết quả;

- Từ tháng thứ hai trở đi người lao động thực hiện ngày thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

THU HẰNG
 

.