Cập nhật lúc: 19:56, 13/10/2016 [GMT+7]
.

Hội nghị trực tuyến công tác thi hành án dân sự


(Baoquangngai.vn)- Sáng 13.10, tại Hà Nội, Tổng Cục Thi hành án dân sự đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc với Cục, Chi cục thi hành án dân sự tại 63 địa phương nhằm đánh giá khách quan, toàn diện về kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn năm 2016 và đề ra những giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2017.Tại điểm cầu Quảng Ngãi, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự  tỉnh Phạn Tấn Nộ chủ trì hội nghị. 

TIN LIÊN QUAN

Theo báo cáo của Tổng cục Thi hành án dân sự, năm 2016, công tác thi hành án dân sự (THADS) có nhiều chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu về việc và tiền đã thực hiện đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao, góp phần quan trọng vào ổn định an ninh, chính trị, phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. 

Năm 2016, tổng số việc thụ lý là 836.054 việc, tăng 5,64% so với năm 2015, trong đó, số có điều kiện thi hành là 675.429 việc, đã thi hành xong 530.428 việc, đạt tỷ lệ 78,53%, tăng 30.388 việc so với năm 2015. Về tiền, tổng số thụ lý là hơn 144,5 nghìn tỷ đồng, tăng 14,74% so với năm 2015, trong đó số có điều kiện thi hành là hơn 86,2 nghìn tỷ, thi hành xong hơn 29 nghìn tỷ, đạt tỷ lệ 33,74%, tăng hơn 7,8 nghìn tỷ so với năm 2015.
 
Đối với Quảng Ngãi, năm 2016, toàn Cục thụ lý 8.698 việc, tăng 1.826 việc (27%) so với cùng kỳ, trong đó 7.408 việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 87%), tăng 1.572 việc (27%) so với cùng kỳ và 1.154 việc chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 13%). Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 5.762 việc, đạt tỷ lệ 78% (so với chỉ tiêu được Quốc hội giao, vượt 8%). So với cùng kỳ năm 2015, tăng 1.299 việc (29%) và tăng 2% về tỷ lệ.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi
 
Tuy nhiên, công tác THADS cũng còn những tồn tại, hạn chế, số vụ việc và tiền phải chuyển kỳ sau vẫn khá cao; công tác chỉ đạo, thực hiện việc thi hành án ở một số địa phương vẫn chưa quyết liệt, khiến cho số vụ việc và tiền phải thi hành đạt thấp, một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài chưa được xử lý dứt điểm,…
 
Tại hội nghị các đại biểu cũng thảo luận các giải pháp nhằm khẩn trương triển khai các nhiệm vụ THADS, hành chính năm 2017, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và căn bản trong năm 2017 và những năm tiếp theo.
 
Trong thời gian tới, toàn ngành sẽ tập trung vào một số giải pháp trọng tâm như: Nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, chấp hành viên; chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức thi hành án; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, nhất là phát huy vai trò người đứng đầu…
 
Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ phù hợp với trình độ, năng lực; tăng cường chất lượng và hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; tập trung giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, các vụ việc phức tạp, kéo dài…
 
N.Đức
.