Cập nhật lúc: 15:38, 21/10/2016 [GMT+7]
.

Đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa


(Báo Quảng Ngãi)- Trong những năm qua, huyện Sơn Tịnh đã đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào ''Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" bằng nhiều hình thức, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn huyện Sơn Tịnh đã thực sự đi vào chiều sâu sau 15 năm triển khai thực hiện. Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huyện còn chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động VHVN, TDTT; kiểm tra, giám sát chất lượng thực hiện phong trào; kịp thời biểu dương, nhân rộng những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến. Từ đó, các cá nhân, cơ quan, đoàn thể, người dân nhận thức rõ vai trò, vị trí và tầm quan trọng của việc xây dựng, phấn đấu đạt các danh hiệu văn hóa...

Khu dân cư ở huyện Sơn Tịnh ngày càng khởi sắc.
Khu dân cư ở huyện Sơn Tịnh ngày càng khởi sắc.


Xây dựng ý thức xây dựng gia đình, thôn, tổ văn hóa cho người dân là cả một quá trình dài và thường xuyên. Huyện Sơn Tịnh đã nỗ lực tuyên truyền, từng bước làm thay đổi cách nghĩ để người dân nhập cuộc với phong trào do địa phương phát động. Vì vậy, bên cạnh vun vén cho gia đình, nhiều người dân ở các KDC đã đóng góp xây dựng đường bê tông, điểm sinh hoạt cộng đồng, tạo diện mạo mới cho các làng quê. Tại xã Tịnh Bắc, nhờ phong trào này ngày càng đi vào chiều sâu mà bà con đã ý thức chung tay xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” vào năm 2011.

Có được kết quả này là nhờ cấp ủy, chính quyền quan tâm đến cuộc sống của người nghèo, triển khai các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt, tạo điều kiện cho dân phát triển kinh tế, tăng gia sản xuất, vươn lên làm giàu. Đến cuối năm 2015, toàn xã có hơn 2.700 người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên, thu nhập bình quân đầu người 21 triệu đồng/năm. Có 100% số hộ sử dụng điện an toàn, gần 1.500 hộ được công nhận gia đình văn hóa, trong đó có hơn 730 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liền, 3 thôn đạt thôn văn hóa 5 năm liền...

Có thể nói rằng, phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn huyện Sơn Tịnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Qua bình xét, toàn huyện có hơn 20.800 hộ đạt “gia đình văn hóa” (91%), 51/61 thôn văn hóa đạt ba năm liền (93%), trong đó có 47 thôn được công nhận lại thôn văn hóa 5 năm liền; 9/11 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 118/128 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa...

Từ phong trào này, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp được củng cố và nâng cao tính kỷ cương, nền nếp nơi công sở, ý thức chấp hành kỷ luật công tác cũng như xây dựng môi trường văn hóa nơi làm việc. Phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, tác động mạnh mẽ đến việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Nhiều mô hình “xóa đói giảm nghèo” được triển khai, như hỗ trợ vốn, cây giống, vật nuôi, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề... được bà con trong khu dân cư đồng tình hưởng ứng. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm.

Nếu như năm 2009 tỷ lệ hộ nghèo còn gần 13%, thì đến năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 5,5%. Bên cạnh đó, huyện còn chú trọng tạo mọi điều kiện cho công tác đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao. Đến nay, ngoài Trung tâm VHTT-TT huyện được đầu tư bài bản, toàn huyện có 2 Trung tâm VH-TT xã; 56 nhà sinh hoạt văn hóa thôn, 5 cổng chào xã, 53 cổng chào thôn được xây dựng kiên cố...

Ông Tạ Công Dũng – Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh, cho biết, tuy hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao của huyện còn thiếu, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, bước đầu cũng đã thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, cổ động các hoạt động VHVN, TDTT, tạo khí thế tươi vui, sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Bài, ảnh: TRƯỜNG AN 

.
.