Cập nhật lúc: 14:21, 04/09/2016 [GMT+7]
.

Thực hiện một cửa ở Trà Bồng


(Báo Quảng Ngãi)- Sau một năm thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong các cơ quan hành chính cấp huyện và cơ sở, huyện Trà Bồng đã tạo nên những nền móng cơ bản cho công tác cải cách hành chính (CCHC )ở địa phương.

TIN LIÊN QUAN

Đến nay, bộ phận “một cửa” cấp huyện và 100% xã, thị trấn của Trà Bồng đã niêm yết công khai các thủ tục hành chính, phí, lệ phí và thời gian giải quyết các loại thủ tục hành chính (TTHC). Việc bố trí thời gian, cán bộ làm việc tại bộ phận này ngày càng khoa học, hiệu quả, sự phiền hà, sách nhiễu, cửa quyền trong quá trình giải quyết TTHC giảm đáng kể. Ông Hồ Văn Sơn, ở xã Trà Thủy, cho biết: Giờ làm giấy tờ gì, tôi cũng đến bộ phận “một cửa” của xã để được hướng dẫn, nên không còn phải đi lại nhiều lần như trước đây.

Giao trả kết quả tại bộ phận “một cửa” ở xã Trà Thủy.
Giao trả kết quả tại bộ phận “một cửa” ở xã Trà Thủy.


Cũng như nhiều địa phương khác, trước đây ở huyện Trà Bồng mỗi phòng ban là “một cửa”, cán bộ chuyên môn đều có quyền tiếp nhận và giao trả hồ sơ của tổ chức, công dân đến giao dịch công tác, giải quyết các TTHC, nhưng nay việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đều thông qua một đầu mối duy nhất tại bộ phận “một cửa”.

Để từng bước thực hiện tốt các công việc, UBND huyện bố trí 9 CB,CC làm việc, chịu sự quản lý, điều hành của lãnh đạo Văn phòng UBND huyện; cấp cơ sở cử cán bộ chuyên môn tham gia làm công tác tiếp nhận, trả kết quả. Việc niêm yết công khai, minh bạch tạo sự yên tâm, thoải mái cho tổ chức, công dân đến giao dịch. Thời gian qua, bộ phận “một cửa” cấp huyện và cơ sở đã tiếp nhận và giải quyết trên 31.000 hồ sơ TTHC, trong đó đã giải quyết xong trên 99% trong tổng số hồ sơ tiếp nhận.

Ông Nguyễn Xuân Bắc– Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng cho biết, thành công bước đầu qua 1 năm thực hiện cơ chế “một cửa” là đã tạo lề lối làm việc của UBND các cấp; quan hệ giữa cán bộ, chính quyền với các tổ chức, công dân được cải thiện rõ rệt, sự phiền hà, sách nhiễu giảm đáng kể, tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật của CB,CC được nâng lên, tình trạng đùn đẩy công việc giữa các phòng ban được khắc phục một bước. Người dân được quyền tham gia giám sát đối với chính quyền cơ sở, nhất là những người trực tiếp giải quyết các TTHC.

Tuy nhiên, là huyện miền núi, điều kiện kinh tế, xã hội còn khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, hộ nghèo còn chiếm tỷ lệ khá cao, nên việc thực hiện cơ chế “một cửa” vẫn gặp phải một số hạn chế, khó khăn. Cùng với đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực phục vụ tại bộ phận “một cửa” ở nhiều nơi còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu. Một bộ phận CB,CC còn yếu, chưa tinh thông nghiệp vụ chuyên môn.

Công tác tuyên truyền chưa thật sự hiệu quả, nhất là ở cấp cơ sở, ảnh hưởng đến chất lượng giải quyết công việc. Sự phối hợp giữa các bộ phận chưa nhịp nhàng về thời gian giải quyết các dự án đầu tư cho tổ chức và công dân, làm ảnh hưởng đến thời gian trả kết quả...

Những khó khăn, tồn tại đó đòi hỏi lãnh đạo UBND huyện Trà Bồng cần đưa ra những giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện của địa phương.

Bài, ảnh: VŨ YẾN

 

.
.