Cập nhật lúc: 15:37, 03/07/2016 [GMT+7]
.

Tư vấn pháp luật


(Báo Quảng Ngãi)- Bà Nguyễn Thị Minh Thư (TP.Quảng Ngãi) hỏi: Pháp luật quy định việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất như thế nào? Tôi muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) thì thủ tục công chứng hợp đồng thực hiện như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013 thì việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại UBND cấp xã, cụ thể:

- Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, QSDĐ và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ hợp đồng cho thuê, cho thuê lại QSDĐ, QSDĐ và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi QSDĐ nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ, QSDĐ và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên.

- Văn bản về thừa kế QSDĐ, QSDĐ và tài sản gắn liền với đất được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự.

Trường hợp bà muốn chuyển nhượng QSDĐ thì thủ tục công chứng hợp đồng tại tổ chức hành nghề công chứng thực hiện như sau: Người yêu cầu công chứng nộp 01 (một) bộ hồ sơ yêu cầu công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng, thành phần hồ sơ gồm:

+ Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ;  bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng; bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện); bản sao Giấy chứng nhận QSDĐ được cấp theo quy định của Luật Đất đai năm 1987, Luật Đất đai năm 1993, Luật Đất đai năm 2003, Luật Đất đai 2013; Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ (trường hợp tự soạn thảo sẵn); giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.

Việc giải quyết hồ sơ được tổ chức hành nghề công chứng thực hiện ngay trong ngày nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ yêu cầu công chứng được nộp sau ba (3) giờ chiều thì việc công chứng được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; trường hợp hợp đồng, văn bản có tình tiết phức tạp thì không quá ba (3) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Luật gia LAN ANH
 
.