Cập nhật lúc: 19:53, 12/06/2016 [GMT+7]
.

Tư vấn chế độ bảo hiểm


Bà Nguyễn Thị Lan (huyện Sơn Tịnh) hỏi: Tôi không tham gia đóng BHXH bắt buộc, nhưng chồng tôi có tham gia BHXH tại công ty được hơn 5 năm. Vậy xin hỏi, tôi sinh con (vào tháng 4.2016) chồng tôi có được hưởng chế độ gì không?

Trả lời:
Tại Khoản 2, Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 quy định lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

- 5 ngày làm việc;
- 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;
- Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc;
- Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Ngoài ra, chồng bạn sẽ được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con (2 tháng lương cơ sở cho mỗi con) vì đủ điều kiện hưởng (cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh con)
 

BHXH QUẢNG NGÃI
 

.