Cập nhật lúc: 22:17, 04/04/2016 [GMT+7]
.

Tư vấn pháp luật

Anh Lê Thanh Tiến, huyện Tư Nghĩa hỏi: Bản sao y bản chính  có giá trị pháp lý như bản chính phải không? Vậy tôi có thể mang Bản sao Giấy khai sinh đã được chứng nhận sao y bản chính để chứng thực bản sao nữa được không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ thì: “Chứng thực bản sao từ bản chính” là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định này căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính. Và  khoản 5 Điều này quy định “Bản chính” là những giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp lần đầu, cấp lại, cấp khi đăng ký lại; những giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Tại Điều 3 quy định: “Bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định tại Nghị định này có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”. Như vậy, anh có thể hiểu bản sao được chứng thực từ bản chính chỉ có giá trị pháp lý như bản chính trong trường hợp sử dụng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch.

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 23/2015/NĐ-CP thì chỉ bản chính giấy tờ, văn bản thuộc quy định trên mới được làm cơ sở để chứng thực bản sao từ bản chính. Vì vậy, anh không thể lấy bản sao khai sinh đã được chứng thực để tiếp tục chứng thực.


Luật gia LAN ANH


 

.