Cập nhật lúc: 22:09, 10/04/2016 [GMT+7]
.

Chỉ đạo việc mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2016


(Baoquangngai.vn)- Từ năm 2016, việc mua sắm mới xe ô tô công chỉ được thực hiện sau khi UBND tỉnh phê duyệt phương án xử lý số xe ô tô công hiện có của các cơ quan, đơn vị, nếu còn thiếu so với tiêu chuẩn, định mức quy định gắn với nhu cầu thực sự cần thiết mà không có xe ô tô để điều chuyển; đồng thời có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Tài chính.
 
Các cơ quan, đơn vị được mua mới xe ô tô công phải thực hiện đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định; đúng trình tự, thủ tục mua sắm tài sản theo quy định của pháp luật về đấu thầu; đảm bảo tiết kiệm, có hiệu quả. Nghiêm cấm việc mua xe ô tô công vượt tiêu chuẩn, định mức và mức giá đã được phê duyệt và không được sử dụng kinh phí được giao để mua và lắp đặt thêm các thiết bị vào xe.
 
Về mua sắm tài sản nhà nước khác (trừ xe ô tô công): Việc mua sắm tài sản phải thực hiện theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ hiện hành gắn với yêu cầu công việc và sử dụng từ nguồn kinh phí mua sắm đã được phê duyệt và bố trí trong dự toán năm 2016. Nghiêm cấm việc mua sắm tài sản vượt tiêu chuẩn, định mức. Không bổ sung kinh phí ngoài dự toán, kể cả nguồn tăng thu ngân sách nhà nước để mua sắm tài sản.
 
Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu mua sắm tài sản phải hoàn tất hồ sơ, thủ tục cần thiết theo quy định để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định việc mua sắm. Thực hiện đúng trình tự, thủ tục mua sắm tài sản theo quy định của pháp luật về đấu thầu; đảm bảo tiết kiệm, có hiệu quả.
 
PV
.